CUDOWNY_LEK.pdf

(113 KB) Pobierz
CUDOWNY LEK
Proszę uważnie przeczytać informacje.
Lek wydaję się bez recepty.
Przechowywanie : Przechowywać w miejscach dostępnych dla
dzieci.
Data ważności : Lek nie ulega przeterminowaniu. Dla uzyskania
dobrych wyników należy stosować systematycznie
Skład :
Skład Apostolski, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie,
Chwała..., Pod Twoją obronę.... Akt strzelisty: O mój Jezu...
Substancja czynna : Łaska Uświęcająca
Substancje pomocnicze: Krzyżyk, łącznik i koraliki
Opis działania : Cudowny lek dla duszy, a pośrednio dla ciała.
Wycisza i uspakaja, jest źródłem wewnętrznego pokoju, pomaga
zwalczać trudności i bardzo skuteczny w drodze do nieba.
Wskazania do natychmiastowego zastosowania :
+zagubienie i smutek
+brak sił do walki ze słabościami
+wyrzuty sumienia
Dawkowanie i sposób stosowania: Profilaktycznie zaleca się
jeden Różaniec dziennie. W sytuacjach wyjątkowych dodać
następne bez obawy przedawkowania. Można stosować z innymi
modlitwami i Sakramentami. Rozpoczynamy robiąc krzyżykiem znak
Krzyża świętego na naszym ciele, potem Wierzę w Boga..., Ojcze
nasz..., 3x Zdrowaś Maryjo...i Chwała Ojcu...
Różaniec składa cię z czterech części, z których każda zawiera
pięć tajemnic.
Każdą Tajemnicę rozpoczynamy Ojcze nasz.,., następnie 10x
Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu i na zakończenie modlitwę,
o jaką Matka Boża prosiła w Fatimie: O mój Jezu. przebacz nam
nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź
wszystkie dusze do nieba a szczególnie te, które najbardziej
potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Po każdej części: Pod Twoją obronę... Rozważając poszczególne
tajemnice idziemy śladami Zbawiciela i Jego Matki zapisane na
kartach Ewangelii i łączymy wszystkie nasze codzienne radości,
blaski, boleści i tęsknotę za wiecznym szczęściem w niebie.
Modlitwą ogarniamy najbliższych i cały świat, w którym
pielgrzymujemy do Domu Ojca oraz dusze oczyszczające się w
czyśćcu.
 
Część Radosna ; Tajemnice:
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa
5. Znalezienie Pana Jezusa
Część Światła ; Tajemnice:
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
Część Bolesna ; Tajemnice:
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Dźwiganie krzyża
5. Śmierć na krzyżu
Część Chwalebna ; Tajemnice:
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.
Ciąża i karmienie piersią:
Zaleca się usilnie w okresie błogosławionym, aby mama odmówiła
i rozważyła wszystkie tajemnice Różańca. Ma to błogosławiony
wpływ na ojca, matkę i rozwijające się pod jej sercem dziecko.
Chroni je przed złowrogimi stresami i dziedziczeniem obciążeń.
Przygotowuje do szczęśliwego porodu. W okresie po urodzeniu
i karmienia piersią zachęca się nie rezygnować z tej praktyki
nabytej przez 9 miesięcy. Zaobserwowano bardzo dobry wpływ na
dziecko podczas samego karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
W wielu przypadkach podczas podróży zanotowano pozytywny wpływ
odmawianego Różańca na koncentrację kierowcy i pokój serca
pasażerów. Doniesiono także o niewytłumaczalnym dla praw
fizyki działaniu antyradarowym. Gospodynie domowe
i obsługujący inne maszyny mówią o lepszym wykorzystaniu czasu
i urządzeń.
Przeciwwskazania: Nie ma żadnych.
Uwaga!!! Odmówienie jednej Części Różańca zajmuje około
25 minut. To tylko 25 minut, z 1440, które otrzymujemy od Pana
Boga każdego dnia.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin