Agnieszka Anna Wiatrowska - Ten dom (2016).pdf

(9917 KB) Pobierz
1
Copyright © by Agnieszka Wiatrowska, 2016.
Copyright © for this edition by Agnieszka Wiatrowska & Beniamin
Muszyński & Masz Wybór, 2016.
Autor:
Agnieszka Wiatrowska
Tytuł:
Ten dom
Korekta:
Justyna Anna Maksoń
Grafika na okładce:
Justyna Bzdoń
Ilustracje:
Piotr Kozioł
Redaktor techniczny:
Beniamin Muszyński
Testy:
Anna Lisiecka, Mateusz Prochera
Niniejsza publikacja nie może być modyfikowana ani odsprzedawana bez
pisemnej zgody Wydawcy. Dozwolone jest jej kopiowanie, dystrybucja bezpłatna
na licencji freeware oraz druk na papierze w dowolnej liczbie egzemplarzy.
Wydawca oficjalny:
Masz Wybór & Beniamin Muszyński
Wydawnictwo Wielokrotnego Wyboru (grupa nieformalna)
www.masz–wybor.com.pl
magazyn.masz.wybor@gmail.com
Wydanie I
2
Agnieszka Anna Wiatrowska
Ten dom
3
Uwaga!
Prosimy Was o zaakceptowania pewnej ważnej zasady dotyczącej dystrybucji
naszego gamebooka. Chcemy, aby każdy, kto wszedł w posiadanie niniejszego
wydania naszej gry książkowej, wpłacił datek w wysokości nie niższej niż 2 PLN
na konto
Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik.
Pełne dane fundacji:
Fundacja
Sąd
na
rzecz
w
Osób
Niewidomych
XXI
Wydział
Labrador
Krajowego
Pies
Rejestru
Przewodnik,
Sądowego;
60-409 Poznań, ul. Żwirki 9A, tel.84-35-442 KRS 0000153064, dnia 28.02.03
Rejonowy
Poznaniu
NIP 781-17-26-817; REGON 634464131;
Konto: BZ WBK S.A. 19 O/Poznań 07 1090 1362 0000 0001 0087 7922
W tytule prosimy wpisać: „Ten dom – darowizna” .
Oświadczamy przy tym, że żadna część ofiarowanych przez Was pieniędzy nie trafi
do nas, lecz zasili konto wspomnianej placówki. Nie prosimy też o żadne
indywidualne datki na rzecz naszego wydawnictwa, lub/i autora, tudzież innych
organizacji charytatywnych, poza wymienioną. To, czy zastosujecie się do tego
warunku, zależy tylko i wyłącznie od Waszego sumienia.
4
Zasady
Powieść, którą trzymasz w dłoniach nie jest zwykłą książką. Jest grą
paragrafową, w której to Ty wcielasz się w główną postać. Nie możesz czytać
wszystkiego po kolei. Wtedy historia nie będzie miała sensu. Na koniec każdego
paragrafu znajdziesz jedno lub więcej odniesień do następnych, które będą
kontynuacją Twojej przygody. W większości wypadków będziesz musiała/musiał
podjąć decyzję o tym, co zamierzasz zrobić.
Wybory te pozwolą Ci przeżyć wyjątkową i unikatową historię, prowadzącą
do jednego z wielu możliwych zakończeń. Ile ich jest? Dwa, trzy, pięć? Oferuję Ci
w swojej grze szesnaście różnych zakończeń. Niektóre z nich są tragiczne. Twoja
postać może zginąć jak również… cóż, są rzeczy gorsze od śmierci. Jest także
wiele pomyślnych zakończeń, więc istnieje szansa na to, że Twoja postać po tej
przygodzie będzie mogła jeszcze spać spokojnie. A może uda jej się osiągnąć coś
niezwykłego i świat legnie u jej stóp?
Przed rozpoczęciem gry musisz dokonać wyboru, czy chcesz grać postacią
ciekawskiej nastolatki
,
czy dociekliwego dziennikarza
.
Musisz uwzględniać
ten wybór w wielu paragrafach. Także niektóre zakończenia zarezerwowane są
tylko dla dziewczyny lub tylko dla mężczyzny. Niezależnie od tego jakiego wyboru
dokonasz, w niektórych sytuacjach może Ci on ułatwić lub utrudnić grę. Jeśli
wybierzesz postać nastolatki, zacznij czytać od paragrafu
1.
Jeśli chcesz zagrać
dziennikarzem, zacznij od paragrafu
2.
W trakcie czytania możesz natrafić także na pewne znaczniki #1, #2, #3,
#4. Jeśli obawiasz się, że możesz ich nie zapamiętać, zanotuj je na kartce obok.
Zdobycie ich może wyraźnie wpłynąć na rozwój wydarzeń - zarówno pozytywnie,
jak i negatywnie.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin