Sprawozdanie_CW5_DamianNowak_czesc2.pdf

(2876 KB) Pobierz
POLITECHNIKA LUBELSKA
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Laboratorium Metod Numerycznych
Imię i nazwisko:
Damian Nowak
Semestr:
I
Grupa:
EMNS 1.2
Data wykonania:
14.11.2015
Rok akademicki:
2015/2016
Ocena:
Temat:
Analiza pól elektromagnetycznych w programie
FEMM – część 2
Część 2 – Zadanie
1. Treść zadania
Opracować model cewki długiej z i bez rdzenia ferromagnetycznego o parametrach: L=50 cm,
R
w
=2 cm, R
z
=3 cm, N=600, I=1 A. Rdzeń o średnicy 4 mm mniejszej od średnicy wewnętrznej cewki
(parametry materiałowe należy pobrać z biblioteki materiałów programu FEMM). Przeanalizować
wpływ rdzenia na rozkład pola EM.
2. Tworzenie modelu geometrycznego, definicja parametrów materiałów, definicja obwodu
elektrycznego dla cewki bez rdzenia
Utworzono model cewki bez rdzenia:
3. Definicja warunków brzegowych, wygenerowanie siatki elementów skończonych, analiza wyników
dla cewki bez rdzenia
Utworzono warunek brzegowy z następującymi współczynnikami:
Strona 1 z 11
Warunek ten przypisano do narysowanego wcześniej łuku o promieniu 50 cm.
Kolejnym krokiem było wygenerowanie siatki elementów skończonych i analiza układu w postaci
wygenerowania rysunku modelu z przedstawionymi liniami pola magnetycznego:
FEMM pozwala także na reprezentację wartości liczbowych wyników obliczeń w postaci kolorowych map:
rozkład gęstości strumienia
rozkład natężenia pola magnetycznego
Strona 3 z 11
rozkład gęstości prądu
prezentacja wartości na wykresie, wzdłuż linii prowadzenia charakterystyki; punkt początkowy i końcowy
linii prowadzenia P
1
(x
1
,y
1
) i P
2
(x
2
,y
2
), gdzie:
y
1
= 50; y
2
= -50; x
1
= x
2
= 0;
Linia prowadzenia charakterystyki
Charakterystyka
Sprawdzono również wykres dla linii prowadzenia łączącej punkty P
1
(x
1
,y
1
) i P
2
(x
2
,y
2
) określone jako:
x
1
= 0; y
1
= 0; x
2
= 50, y
2
= 0
Linia prowadzenia charakterystyki
Charakterystyka
Strona 5 z 11
Zgłoś jeśli naruszono regulamin