Diecezja Płocka o charyzmatykach.txt

(1 KB) Pobierz
OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ
Płock  dnia 27 marca 2017 r.
13/2017

KOMUNIKAT WIKARIUSZA BISKUPIEGO DS. SAKRAMENTALNYCH
W nawišzaniu do informacji podanej przez Biskupa Płockiego na Konferencji Księży Dziekanów w dniu 15 marca 2017 r., powiadamiamy duszpasterzy i wiernych diecezji płockiej, że działalnoć Pustelni w Czatachowie (o. Daniel Galus) nie posiada aprobaty Metropolity Częstochowskiego, ks. arcybiskupa Wacława Depo. Dotyczy to również działajšcej przy tzw. Pustelni Wspólnoty Miłoć i Miłosierdzie Jezusa.
W zwišzku z tym apeluje się do kapłanów i wiernych wieckich o powstrzymanie się od organizowania wyjazdów zbiorowych i indywidualnych do tego miejsca. Przypominamy starożytnš zasadę w. Ignacego Antiocheńskiego: Nie czyńcie nic bez biskupa, [] kochajcie jednoć, unikajcie podziałówť (List do Filadelfian, 7, 1)
Płock, dnia 27 marca 2017 r.
Ks. dr Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii
Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych


OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ
Płock  dnia 7 grudnia 2017 r.
34/2017

Na probę ks. biskupa Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski przekazujemy informację dotyczšca ks. Piotra Glasa. Ten były członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a obecnie pracujšcy w diecezji Portsmouth w Wielkiej Brytanii, w ostatnim czasie prowadzšcy w Polsce wiele sesji rekolekcyjnych, dni skupień oraz warsztatów  nie posiada formalnej zgody na pełnienie posługi egzorcysty. Ponadto, podajšc się za egzorcystę, dopuszcza się on praktyk, których nie wolno stosować.
Płock, dnia 7 grudnia 2017 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii
Zgłoś jeśli naruszono regulamin