Dieta oczyszczająca organizm Dr Ewy Dąbrowskiej.pdf

(52000 KB) Pobierz
DIETA
oczvs· c
z
Dr Ewa
Dąbrowska
nalety
do ntelrczneJ
11upy'
lekar.q.
propaauj1ą:cych detoksykację
OR
oraz
aę§eiowy'
lub
całkowity
post
jako
metodę
leczenia
wielu sehorz. 'IL
e
Ta stua
mdoda
mai swoje
lc01.1mie
w
zapt5aeh
Starego
Jammt~
Pisma
~
-
.
&Q
IDn
1,
11
-~2111
INFORMACJ PODSTAWOWE
Oddf;Cklub
mwmezm:nie)iZimie~pokimi6w
·~---~·•11w~ ~11~.
C'qli
do
pubkrmilwutoid
z nasvtb
dwiek.
Przy
ay,m
zutłije
adlow1n11'11icrad'M~·, •w 11~~~.,....
~n-1mł~. kom«ld n:slilR.aJeł ~PRCIC'CJ ~
'IMDdłJ rqalGU)ę,
odmlaitla&
charobJW'laM~
i
to
w
samym
iriidle
kh
isbli:ml&
NIE OIUAWY
TYLKO PRZYCZVNY
Dlat1
qa,
poniewu
główną przyczyną
tzw„
cherob
'J!Wlliuł:yjn}dl
fnvyrodnimioW)'dt~
jesl
wielolełDle ~młeme
i
banho wadliwe
zywt1·
enie.
1
NAPOJE
Huba
,
.
Ziel011a,,
Wleloowocowa„
z
mellsy,
z
kopru_,
,Z
hlbiskuJa,.
1.
dzikiej
róty
Sold:
z
kisionych ogdrk6w,
ld's1011e:J
1ka-pusł~
z man:bWi,
jabłko-w}S
pomidorowy,
z
aenvoneJ porzeak1,
sele.ra
I
marchwt,
z
Jabłek
1
buraków
Kompoty:
1
dyni
~
z
Jabłek
NU: PUEMY
MOCNfJ'
ł-IEAll-1\JY
I KA__WY
m1·~owa„
Nie
ui}P'Namy
cukru a
sou
mini'lnałni·e
Wskazane sq:
cząber,
bazylia,
goadzikt
kiełki
lutmiJ.
lymi, d<,
chrzan;„,
aosndc"'
m
koperek,. kmindc, chrzan
r
pnyprawy'
zllołowe
ma.
ogromną
iloif
betar-karolenUoc
wit11mtny
~,
niacyny
I
błonnika
BURAl(I
Potrawy z
wYK
1
o~taniem
bu11"aka
.są załecane
w
chorobach
nerek
i
wątro·b~
stos.uje
się
.
u
osł1b
s
oły[ycl!I
i
majiJtyth
problemy
z
przemianą
materH
.Dzidd
dużej zawaJłośdwąni-.
miil'.PC'l.11.,
polasu
i
sodu
odlwasmią
orpnizm
Dztęki
za
_
jest
pomocny
w
i
innym
chorób c)\Yilizac.YJnych
wpbwApozylywnłcH ił8I
a6ry,
IHll'llN
sflmulu.fic':s;~
bbgat11
Zgłoś jeśli naruszono regulamin