Heller, Niekricz - Utopia u władzy. Tom 2. Historia Związku Sowieckiego. Od potęgi do upadku.pdf

(18352 KB) Pobierz
Michał Heller
Aleksander Niekricz
UTOPIA
U WŁADZY
HISTORIA ZWIĄZKU SOW IECKIEGO
Od potęgi do upadku
1939-1991
Tłumaczył
Andrzej Mietkowski
WYDAWNICTWO
ZYSK I S-KA
SPIS TREŚCI
Podziękowania
...................................................................................
Ważniejsze skróty i akronimy
...........................................................
9
11
Rozdział VII: NA POGRANICZU (1939-1941)
1. Gotowi do obrony? ...................................................................
2. Ku osi Moskwa-Berlin .....................................................
3. W labiryntach dezinformacji ...................................................
15
24
83
Rozdział VIII: WOJNA (1941-1945)
1. W obliczu klęski ......................................................................
2. Rząd, naród, wojna .................................................................
3. Zwycięstwo pod Moskwą .......................................................
4. Przegrane bitwy i żołnierskie losy .......................................
5.
Drang
na Wołgę .......................................................................
6. Niemieccy okupanci ...............................................................
7. Stalingrad .................................................................................
8. Kursk — przełom w wojnie ............................................
t
9. Zbrodnia katyńska ..................................................................
10. Państwo i Cerkiew ...................................................................
11. ZSRS i zachodni sojusznicy ...................................................
12. Jałta — błogosławieństwo sowieckiego imperium ...........
13. Kapitulacja Niemiec ...............................................................
14. Wyzwanie rzucone reżimowi ................................................
15. Poczdam ...................................................................................
16. Bilans ........................................................................................
99
105
117
121
128
133
143
147
148
156
161
170
186
188
204
210
6
Rozdział IX: ZMIERZCH EPOKI STALINOWSKIEJ (1945-1953)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Repatriacja ...............................................................................
Ruchy powstańcze ..................................................................
Zimna wojna na wszystkich frontach .................................
Od wojny do pokoju ...............................................................
Łagrowe imperium ..................................................................
Kryzys reżimu .........................................................................
Śmierć Stalina .........................................................................
221
224
229
238
282
290
303
Rozdział X: LATA ROZTERKI I NADZIEI (1953-1964)
1. Pierwszy triumwirat ..............................................................
2. XX zjazd KPZS .........................................................................
3. Krwawa jesień ’56
4. Z doświadczeń ulepszania systemu .....................................
5. Współistnienie i ekspansja ....................................................
6. Dwaj wielcy bracia ..................................................................
7. Rakiety na Kubie .....................................................................
8. U źródeł duchowego odrodzenia ..........................................
9. Nowoczerkaska masakra .......................................................
10. Upadek Chruszczowa .........................................................
313
338
348
360
384
390
401
409
430
436
Rozdział XI: EPOKA REALNEGO SOCJALIZMU (1965-1982)
1. Kierownictwo kolektywne .....................................................
2. Partia pragnie spokoju ...........................................................
3. Wichrzyciele ............................................................................
4. Praska wiosna .........................................................................
5. Odprężenie i
detente
..............................................................
6. Upragnione Helsinki ..............................................................
7. Zwyczajny socjalizm ..............................................................
Ideologia ...................................................................................
Kult sekretarza generalnego ..................................................
Represje ....................................................................................
Kwestia narodowościowa .......................................................
Religia .......................................................................................
Kultura ......................................................................................
Emigracja ..................................................................................
Konstytucja .............................................................................
8. Helsinki-Kabul .......................................................................
9. Koniec epoki Breżniewa ........................................................
445
450
456
469
481
499
515
517
521
526
534
543
551
556
562
564
574
7
Rozdział XII: PO BREŻNIEWIE (1982-1985)
1.
2.
3.
4.
5.
Z szefa KGB na sekretarza generalnego ..............................
Dyscyplina — matką porządku ............................................
Z ławy szkolnej do Afganistanu ...........................................
Pokój — to wojna ....................................................................
Ostatnia reduta .......................................................................
583
588
596
604
614
621
627
Zam iast zakończenia (posłowie 1986)
Z przeszłości w przyszłość (posłowie 1994)
Kalendarium
.....................................................................................
Przypisy
...............................................................................................
Indeks osobowy
................................................................................
O autorach
.........................................................................................
629
661
705
721
Zgłoś jeśli naruszono regulamin