TWRP Recovery.txt

(1 KB) Pobierz
TWRP Recovery jest to częć systemu, którš możemy użyć do instalacji zmodyfikowanych ROM-ów i innych plików Androida w celu poprawy ogólnej wydajnoci smartfona. TWRP Recovery zostało stworzone przez członka XDA o nicku dbx4.
Zanim przystšpisz do instalacji:

  TWRP Recovery współpracuje wyłšcznie z .......... Sprawd wczeniej jaki posiadasz model telefonu
  Włšcz tryb debugowania: Ustawienia> Aplikacje> Ustaw. Developerskie
  Upewnij się, że masz zainstalowane odpowiednie sterowniki USB . Jeżeli nie, musisz je pobrać. Następnie po zakończeniu pobierania zainstaluj je.
  Naładuj baterię do min 70%
  Wykonaj kopię zapasowš danych takich jak zdjęcia, SMS, MMSy, kontakty etc.
  Wszelkie zmiany wykonujesz na swojš odpowiedzialnoć. Nie ponoszę, żadnej odpowiedzialnoci za powstałe uszkodzenia oraz utratę danych.

Instrukcja Instalacji TWRP Recovery:

  Pobierz TWRP Recovery TUTAJ.
  Pobierz narzędzie SP_Flash_Tool. Wypakuj zawartoć pliku rar do jednego folderu na swoim komputerze.
  Po rozpakowaniu SP_Flash_Tool, należy dwukrotnie kliknšć Flash_tool.exe .
  Podepnij swojego smarta do komputera przy pomocy kabla USB. Pamiętaj, żeby w telefonie była włšczona opcja debugowania USB
  Przejd do okna z Flash_tool. Zaznacz w menu Flash a new recovery
  Następnie kliknij Browse i znajd plik Recovery TWRP i załaduj go do programu.
  Teraz kliknij w przycisk START a Quick Flasher rozpocznie instalacje TWRP Recovery.
  Smart uruchomi się ponownie, będzie to oznaczać, że TWRP zostało zainstalowane.
  Teraz możesz sprawdzić czy wszystko działa. Wyłšcz swój telefon a następnie jednoczenie przycinij i przytrzymaj klawisz podgłaniania oraz zasilania,   do czasu aż pojawi się logo smartamyPhone. Nacinij przycisk Menu, aby przejć w tryb recovery.
  Teraz możesz używać TWRP recovery w telefonie. Aby uruchomi system ponownie wybierz z menu Reboot. 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin