Katecheza 34 - Święty Józef - Opiekun Pana Jezusa.odt

(24 KB) Pobierz

Katecheza 33

 

Święty Józefie – Opiekun Pana Jezusa

 

Cel:

Zapoznanie z postacią św. Józefa i przyzwyczajenie do samodzielnego pełnienia prostych obowiązków w domu (pomoc rodzicom, ale jednocześnie wyraz wdzięczności za ich trud)

 

Pomoce:

Rysunek lub figura św. Józefa.

 

Wprowadzenie:

Opowiem wam zagadkę. Kto ją pierwszy rozwiąże? Wstaje wcześnie rano, ubiera się szybko, pośpiesznie zjada śniadanie, bierze też do teczki kanapki i wychodzi z domu. O tej porze jeszcze śpisz, więc nie budzi cię, może cię ucałuje lub uśmiechnie się nad twoim łóżeczkiem. Biegnie do pracy, wróci późno zmęczony. Przyniesie mamie pieniądze ciężko zapracowane. Taki jest kochany! Kto?- Tatuś. Rozmowa z dziećmi o pracy ich tatusiów.

           W jakim zawodzie pracuje twój tatuś?

           Czym zajmuje się twój tatuś?

           Jakie prace wykonuje jeszcze w domu?

Dobry tatuś oprócz pracy zawodowej troszczy się o dom, opiekuje się rodziną, dziećmi.  

 

Rozwinięcie:

Mały Pan Jezus też potrzebował troskliwej opieki tatusia, ale Jego Ojciec – Pan Bób mieszka                 w niebie. Dał więc swojemu Synowi kogoś, kto Go zastępował na ziemi i kochał jak tatuś. To święty Józef. Pokazujemy obraz lub figurę świętego Józefa – dzieci w chwili ciszy patrzą na postać świętego. Mogą swobodnie wypowiadać się o tym, czy widziały już taki obraz, czy mają go             w swoich domach.

Teraz posłuchajcie wiersza o świętym Józefie i o tym jaką pracę wykonywał. Będzie w tym wierszu także mowa o Panu Jezusie.

Posłuchajcie uważnie:

 

Święty Józef był cieśla,

jak dobrze o tym wiecie,

Mieszkał z małżonką Maryją

w miasteczku Nazarecie.

Robił sprzęty budował

i dobrze się natrudził

Nim zarobił na życie,

wśród miasteczkowych ludzi.

 

W cichym domu ubogiej

rzemieślniczej rodziny

narodził się Jezus

O, Syn Boga jedyny.

 

Bo choć Synem był Bożym,

to człowiecze znał smutki

i człowiecze miał serce

Brat nasz Jezus malutki.

 

Rozmowa z dziećmi w oparciu o wysłuchany wiersz. Można zaśpiewać dzieciom piosenkę „Gdy Pan Jezus był malutki” z pokazywaniem ruchowym; tej piosenki dzieci uczyły się podczas katechezy               o świętej Rodzinie. 

 

Zastosowanie:

Święty Józef to dobry, kochający opiekun Pana Jezusa. Był bardzo pracowity. Jego praca była ciężka i często czuł się zmęczony. Widział to mały Jezus i chętnie pomagał temu,który zastępował mu Ojca Niebieskiego. Pan Jezus chce, aby wszystkie dzieci, pomagały swoim rodzicom                          i sprawiały im radość.

           W jaki sposób możecie pomagać waszym rodzicom? - dzieci wypowiadają się na temat

Na zakończenie pomódlmy się wspólnie do Boga  dzieci powtarzają:

Panie Boże, dziękujemy Ci za dobrego opiekuna Pana Jezusa – świętego Józefa. Dziękujemy Ci za naszych tatusiów i mamusie. Pomodlimy się za nich: Ojcze nasz...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin