aplikacje-google.-wykorzystaj-potencjal-darmowych-narzedzi helion.pdf

(11675 KB) Pobierz
1263629405.003.png
4
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencja darmowych narzdzi
Eliminacja wybranych sów kluczowych ................................................................. 39
Poszukiwanie dokumentów okrelonego typu .......................................................... 40
Warunki logiczne w zapytaniach .............................................................................. 40
Amerykaski serwis google ..................................................................................... 41
Google Answers ............................................................................................................. 41
Wyszukiwanie zaawansowane ........................................................................................ 42
Wyszukiwanie dla rónych systemów operacyjnych ...................................................... 43
Nowoci z kuchni Google Labs ...................................................................................... 43
Rozdzia 4. Google Desktop ............................................................................. 47
Instalacja ......................................................................................................................... 48
Wyszukiwanie informacji przez Google Desktop ........................................................... 50
Opcje wyszukiwania w Google Desktop ........................................................................ 52
Pasek boczny i gadety Google Desktop ........................................................................ 53
Rozdzia 5. Google Toolbar ............................................................................... 57
Instalacja ......................................................................................................................... 57
Pasek funkcji peen… ..................................................................................................... 59
Opcje paska Google ........................................................................................................ 61
Rozdzia 6. Konto Google ................................................................................. 63
Czym jest konto Google? ............................................................................................... 64
Utworzenie konta Google ............................................................................................... 65
Posiadasz konto Google… i co dalej? ............................................................................ 65
Rozdzia 7. Portal iGoogle ................................................................................ 69
Korzystanie ze strony iGoogle ........................................................................................ 70
Ustawienia ogólne iGoogle ............................................................................................. 72
Rozdzia 8. Poczta elektroniczna Gmail ............................................................. 75
Zakadanie konta Gmail .................................................................................................. 76
Korzystanie z poczty Gmail ............................................................................................ 78
Podstawy obsugi ...................................................................................................... 78
Odczytywanie i tworzenie wiadomoci .................................................................... 80
Wtki mailowe ......................................................................................................... 83
Ksika adresowa Google ........................................................................................ 84
Gmail… w innym programie pocztowym? .............................................................. 85
Wyszukiwanie wiadomoci w poczcie Gmail .......................................................... 87
Preferencje poczty Gmail ......................................................................................... 88
Co po Gmailu? ......................................................................................................... 90
Rozdzia 9. Google Picasa ................................................................................ 91
Instalacja ......................................................................................................................... 92
Zarzdzanie zdjciami w Picasa ..................................................................................... 95
Przegldanie zdj .................................................................................................... 95
Dodawanie i usuwanie zdj .................................................................................... 97
Prezentacja zdj ............................................................................................................ 99
Udostpnianie zdj ...................................................................................................... 101
Modyfikowanie zdj ................................................................................................... 106
Rozdzia 10. Google Earth ................................................................................ 109
Instalacja ....................................................................................................................... 109
Podstawy uytkowania ................................................................................................. 110
Funkcje zaawansowane ................................................................................................ 111
Gratka dla nauczycieli geografii ................................................................................... 112
Spis treci
5
Rozdzia 11. Google Docs (Dokumenty) ............................................................ 115
Google Docs — przegld ............................................................................................. 116
Tworzymy dokument tekstowy .................................................................................... 117
Pobieranie dokumentów z dysku .................................................................................. 120
Zapisywanie i publikowanie dokumentów ................................................................... 120
Rozdzia 12. Kalendarz Google ......................................................................... 123
Tworzenie nowego zdarzenia w kalendarzu ................................................................. 124
Opcje kalendarza .......................................................................................................... 125
Widok i funkcjonalno .......................................................................................... 126
Podziel si swoim harmonogramem ....................................................................... 126
Powiadomienia przez SMS ..................................................................................... 127
Rozdzia 13. Google Blogger ............................................................................ 129
Pierwsze kroki w Bloggerze ......................................................................................... 129
Edycja blogu ................................................................................................................. 130
Rozdzia 14. Google Chrome — przegldarka i system operacyjny ..................... 133
Chrome OS ................................................................................................................... 133
Walka o rynek przegldarek internetowych .................................................................. 134
Przegldarka Chrome ................................................................................................... 135
Instalacja i konfiguracja ......................................................................................... 136
Pierwsze kroki z Chrome ....................................................................................... 138
Pobieranie plików w Chrome ................................................................................. 139
Zarzdzanie hasami ............................................................................................... 140
Dodatkowe ustawienia i funkcje przegldarki ........................................................ 141
Tryb incognito (przegldanie prywatne) ................................................................ 141
Tryby wyszukiwania .............................................................................................. 142
Rozdzia 15. Google… w telefonie komórkowym? ............................................. 143
Internet w telefonie komórkowym ................................................................................ 143
Systemy operacyjne w komórkach ............................................................................... 144
Oprogramowanie Google w telefonie ........................................................................... 145
Instalacja z uyciem telefonu ................................................................................. 145
Instalacja z uyciem komputera ............................................................................. 147
Czy to ju koniec? ........................................................................ 149
Skorowidz .................................................................................... 153
Rozdzia 8.
Poczta elektroniczna
Gmail
Poczta elektroniczna o nazwie Gmail pojawia si w publicznej ofercie Google w ro-
ku 2004 ze wsparciem w formie perfekcyjnej kampanii reklamowej, w ramach której
usug w trakcie opracowywania oddano do sprawdzenia najpierw pracownikom fir-
my, ich znajomym i rodzinom oraz wyselekcjonowanej (czsto do przypadkowej)
grupie internautów z jednego z serwisów internetowych 1 . Kolejni uytkownicy mogli
zaprasza swoich znajomych po otrzymaniu takiej moliwoci od serwisu Gmail,
dziki temu firma Google bardzo maym kosztem zadbaa o stworzenie efektu elitar-
noci swojej nowej usugi, która charakteryzowaa si bardzo du pojemnoci
skrzynki pocztowej (pocztkowo by to 1GB, co na tamte czasy byo rewolucj). Obecnie
poczta Gmail jest usug dostpn dla kadego, bez adnych specjalnych zaprosze.
Poczta nie jest ju oznaczona jako usuga testowa (sowo Beta ), co raczej gwarantuje,
e nie powinna nastpi jaka niespodziewana zmiana w warunkach wiadczenia tej
usugi (to cecha darmowych usug — jeli nie podpisujemy specjalnej umowy z do-
stawc, musimy si liczy ze zmianami warunków jej funkcjonowania).
Rozpowszechnienie testowej usugi Gmail byo spektakularnym sukcesem marketin-
gowym. Firma Google wykorzystaa efekt plotki do zbudowania olbrzymiego zainte-
resowania wród internautów, którzy zawsze z uwag ledzili jej nowinki techniczne.
Spirala zainteresowania nie omina take serwisu aukcyjnego eBay na którym jawnie
handlowano zaproszeniami pozwalajcymi na stworzenie konta oraz gotowymi kontami 2
(firma Google w kocu zakazaa tej praktyki).
Jakie usugi oferuje poczta elektroniczna Gmail? Jest to oczywicie w peni funkcjo-
nalna poczta elektroniczna, oto kilka waniejszych jej cech:
Bardzo dua pojemno skrzynki pocztowej dostpnej dla uytkownika.
Obecnie poczta Gmail posiada jeszcze wiksze pojemnoci pocztkowe
(7 GB na start, moliwo dokupienia wikszych pojemnoci).
1
Chodzi tutaj o serwis http://www.blogger.com , który zosta w 2002 roku wykupiony przez firm Google,
co prawdopodobnie uratowao go od upadku.
2
W pewnym momencie ceny za zaproszenie przekroczyy 100 dolarów!
76
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencja darmowych narzdzi
Poczta elektroniczna i album zdjciowy Picasa dziel t sam pojemno na ser-
werach Google. Otrzymane wiadomoci warto archiwizowa, co nie oznacza ich fizycz-
nego usunicia, cho znikn one z folderu Odebrane . Pomimo teoretycznie olbrzymiej
pojemnoci warto kasowa zbdne listy, aby nie zamienia naszego ycia w wirtu-
alnej rzeczywistoci w… wirtualny mietnik.
Pena ochrona antyspamowa — nie jest to ju adna nowo, a wrcz standard,
e usugodawca blokuje wiadomoci uznane za spam, czyli niechciane przesyki
reklamowe (np. synne ju reklamy Viagry, oferty chiskich hurtowni sprztu
AGD i RTV itp.). Wiadomoci, które przedr si przez system ochrony,
mona zgosi usugodawcy, który wprowadzi je do swoich baz danych.
Czytelna prezentacja wiadomoci , pogrupowanych w stylu zblionym do
dyskusji na forach internetowych (drzewko hierarchiczne — przykad poka
w dalszej czci rozdziau). Dodatkowo Gmail oferuje ciekaw moliwo
etykietowania wiadomoci, co uatwia ich klasyfikacj i wyszukiwanie, moliwe
jest take filtrowanie wiadomoci.
Zintegrowane wyszukiwanie wiadomoci e-mail poprzez doskonale nam ju
znan wyszukiwark google .
Zintegrowane narzdzie do czatowania (ang. chat , czyli rozmowa). Mona
prowadzi dyskusje w trybie tekstowym, a nawet za pomoc gosu lub
wbudowanej kamery. Aby skorzysta z tych moliwoci, naley zainstalowa
dodatkowe oprogramowanie do przegldarki.
Pena mobilno — poczt Gmail mona atwo odczytywa na swoim
telefonie komórkowym.
Cen za uywanie Gmaila jest udostpnienie korespondencji e-mailowej usugodaw-
cy, który jako firma komercyjna bdzie j wykorzystywa do oferowania uytkowni-
kom reklam pasujcych do jej zawartoci (zazwyczaj korespondencja przekada si na
zainteresowania uytkowników). Oznacza to, e wiadomoci s czytane przez spe-
cjalne programy komputerowe, które na podstawie analizy sów kluczowych bd
podsuway nam potencjalnie interesujce nas treci reklamowe. Nie musimy oczywi-
cie si obawia, e nasza prywatna korespondencja zostanie przez kogo przeczyta-
na, gdy wszystkim zajmuj si systemy komputerowe, a sama firma Google znana
jest powanego traktowania kwestii poufnoci powierzanych jej informacji.
Zakadanie konta Gmail
Zaó konto Gmail, jeli faktycznie potrzebujesz nowego adresu e-mail lub jeli masz
ochot cieszy si jeszcze peniejsz integracj usug oferowanych przez Google. Po-
siadanie konta e-mail w serwisie Google nie oznacza wcale koniecznoci rezygnacji
z innych kont, co wicej, mona uy Gmaila do konsolidacji innych kont poczto-
wych, co opisz w dalszej czci rozdziau.
1263629405.004.png 1263629405.005.png 1263629405.006.png 1263629405.001.png 1263629405.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin