Rozdziewiczanie siostry.pdf

(343 KB) Pobierz
Autor: Braciszek_seks
Opowiadanie erotyczne przeznaczone wyłączne dla osób pełnoletnich.
ROZDZIEWICZANIE SIOSTRY
ByłoobotniepopołudnieSiediałemwwoimpokojucytającjakiecaopimoOkołogodiny16
dopokojuwełamojaiotra,odtrojona, bomiałaićwiecoremnajakąimpreewoim
chłopakiem Ładniewyglądała,alewtedy jeceniemylałemoniejwtychkategoriach,wkońcuto
siostra. Miała 18lat,jabyłemrokmłody. Zamknłaaobądrwi,pytałemijącochce,aonanic
niemówiącuiadłakołomnienakanapiePowiediałaminaucho, żemadomnieprawZapytałem
jaką,onapoproiłamnie, żebymygadalieptem, boadrwiamiiedąrodice, aniechceżeby
ułyeliPowiediałażewiecoremidieRadkiem(jejchłopak)naimpre,iżeumówiłainim,
żepoimpreiepójdądoniegouprawiaćekOnabyładiewicą,lecwtydiłaitegopredwoim
chłopakiemipowiediałamu, żeniejet,aterabyłojejgłupio, żemożetowyjćnajawPoproiła
mniewic, cymógłbymjąrodiewicyćTrochbyłonamgłupiootymgadać,boprecieżjetemy
rodeńtwemJaktakacąłemobiemylećżeiniąruchamtoażipodnieciłem,lec
wtydiłemjejidotegoprynaćZapytałemcyniemożeobiepoprotuamacegowłożyćdo
cipkiżebyirodiewicyć,aleonapowiediała, żemuiwiediećjaktojetiruchaćanimto
robi Radkiem Popatryła na mnie woimi ładnymi ockami i apytała prymilnym tonem,
akładającnognanog
- Wicjak,pomożemi?
- No dobra - odpowiediałem iłapałemjąjednąrkąanogadrugąacycka,leconapowiediała,
żeprecieżniemożemyrobićtegotutaj,bowpokojuobokąrodicePomylelimywicgdie
bymymoglipokojnieodbyćkairodcytounek,idolimydowniokużerobimytonałonie
natury,napolunaktórymroniepenica,wejdiemymidypenic,rołożymykocyk,irobimy
sobie dobrze.
Żebyniewbudaćpodejreńrodicówonawyładomupierwaipowiediałażejużidienatą
wojąimpreJawyedłemjakie10minutponiejmówiącżeidipotkaćkolegąCekałana
prytankuNiedalekobyłautomatpreerwatywami,wktórymiaopatrylimyGdypodjechał
autobutowiedlimyiuiedlimytyłu,takżebyludienaniewidieliMielimypodjechaćtylko2
prytanki,alejajużniemogłemwytrymaćichciałemjąmacaćjużwautobuiePomacałemją
trochpopieriachprekoulk,włożyłemjejrkpodminiówk,powierciłemchwilpalcempo
cipce,lecaramuielimywyiąćWyiedlimynaprytankugdiewokółbyłypolapenicą,
odelimykilometrodprytanku,ipoupewnieniuiżedookołaniemaludi,dalimy nura w
penicSlimy5-10 minutnacworakachwpenicyoddalająciodulicy,żebymiećpewnoć
żeniktnaniepryłapieGdyjużbylimydotatecniedaleko,towygnietlimypenictakbymócw
tymmiejcuwobodnierołożyćkocyk
Cułemijakwraju– byłemmojąpikną,kąpoubranąiotryckąamnaamwpolu,otoceni
penicąktóranaałaniałaodwcibkichocuZdjąłemniejkoulkiunąłemtanikpieri,po
cymacąłemjeliaćSałemjetakiałem,rktrymającpodpódnickąiwiercącwcipceWiła
iijcałaPotemuiedlimy,onawyjłamojegokutaaepodniiacłarobićmirkądobreJa
podwinąłemwtymcaiejejpódnick,predarłemrajtopytakbymiećdiurknacipce,
odunąłemtringinabokiwkładałempalcadojejcipeckiPocułemżearawytryn,wic
łapałemjąarkichciałemjąabraćmojegoiuta,żebyaraniekońcyć,boprecieżmiałem
jecewłożyćjejdocipkiijąrodiewicyć(apryokajiamemutaćimżcyną)Nietetybyło
a póno i wytrynąłem Sperma lała i mojego iuta alewając rkgaty Ucucie było
niewiarygodniepryjemnePowiediałemiotreżechyba jednaknicirodiewicania,nochybaże
jeceramitaniePowiediałażejetjecedużocauwicdążymyZapytałemjącymaajki
bowiediałemżepalinaimpreachPoctowałamnieiajaralimyobie,pocymnowui
abrałemdomacanek.
ByłątakaekownażearanowumitanąłMojepodnieceniapotgowaławiadomoćżetomoja
włanaiotraZdjłamipodnieimajtkiipołożyłamnienakocykuWyjłaewojejtorebki
kondonaktóregonabylimywceniejwautomacie inałożyłami go. Kucnłanadmoimkutaem,
prodemdomojejtwary,iwunłagoobierkądocipkiPojej jkachi miniewidaćbyłożeją to
boli,lecmimotoacłamnieujeżdżaćObydwojejcelimycichoMacałemjejlatającecycukii
jejpiknenóżkipre rajtopyNaglepochyliłainademnąipowiediałacichutkożedochodiMi
jece troch brakowało, wic jece troch po mnie pokakała i niedługo też doedłem,
wytrykującwkondonaPowytkimełaemnie,jadjąłempreerwatywiutaiwyruciłemw
pole,wiąłemodniejchuteckiwytarłemiuta,pocymiubrałemOnapoprawiającmajtecki
prypomniałaobieodiurcektórąjejrobiłemnacipcewrajtopach,powiediałażetakprecieżnie
możepójćbojejRadekniemożetegoobacyć,wicdjłarajtopyimijedała,gdyżjąoto
poproiłem,aamapowiediałażeobiearakupinoweUbrałai,dałamikolejnąajkinów
obieajaralimyPodikowałamiatożejejpomogłem,pocympowiediałażejużmuimyićbo
zaraz maponiąpryjechaćchłopakpoddom
Wrócilimywic,jawedłemdodomu,aonapocekałachwilpodklatką,arapryjechałponią
Radek,widiałempreoknojakwiadadojegoamochoduidajemubuiakanaprywitanie,po
czym odjechali.
W nocy długo nie mogłem anąć Mylałem co w tej chwili może robić moja iotrycka
PomylałemobieżepewnieiruchachłopakiemZacąłemobietowyobrażać,potemacąłem
obieprypominaćcojaniądiwyprawiałemPodnieciłeminowu,wtałem,wyjąłemkieeni
podnijejrajtopyktóremidipodarowała,ipuciłeminanieDodiąmojąpamiątkąpotym
pamitnymdniu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin