Matka chrzestna.pdf

(364 KB) Pobierz
Autor: El Netto
Opowiadanie erotyczne przeznaczone wyłączne dla osób pełnoletnich.
MATKA CHRZESTNA
ZuannawychowałaiwdomudieckaMiałatamwielunajomych,którymibyłaraemod
małego,niektórybylidlaniejblicynicymbracialubiotryJejnajlepąpryjaciółkąbyłaMarta,
którąpóniej,wdorołymżyciu,całycautrymywaładobrykontaktierdecnieipryjaniła
Ponałatamteżchłopaka,wktórymiakochałaiwwieku19latałanimciążPotymakcie
pobralii,decyjabyładoćpochopna,mimotocałycabylieobąwmiarcliwiUrodiłim
iynek,któregonawaliWojtuKiedykońcyłrocek,rodicepotanowiligoochrcićJegomatką
chretnąotałaocywicienajlepapryjaciółkaZuanny– MartaByłao4latamłodaodwojej
koleżanki,miaławtedy16latCtoichodwiedała,caamiprynoiłapreentydlamałego
WojtuiaTakżylidopókiniewydaryłitraliwywypadek– Zuannawramżempdili
amochodem,onprowadiłZbliżaliiwłaniedownieienia,aktóregonaglewyłoniłyidwa
inneauta,jednowypredałodrugie,mimoiżjednidieliłapodwójnaciągłaliniaWypredający
niemiałgdiejechać,niebyłonawetcau,bypomyleć,mążZuannywykonałybkimanewri
krciłwprawojeżdżającjedniNietetypechchciał,żewtymmiejcurołodrewo,októre
robiłiichamochódKierowca,którynieprepiowowypredałpojechałdalej,widiał,co
powodowałiniechciałiatrymywaćOjciecWojtkaginąłnamiejcuJegożonapreżyła,w
piącceotałaprewieionadopitala,lecjejtanbyłkrytycnyUdałoijąwybudić,lec
lekareniedawalinadieinajejpreżycieMarta,jejpryjaciółka,odwiediłająwpitaluełamiw
ocachPochyliłainadjejłóżkiemijąobjła,wiediała,żeprytulająotatniraZuanna,ledwo
roumiałym,łabymgłoemwyeptałajejdoucha
- Żegnaj,pryjaciółkoUmieramProcitylkoojedno– ajmijimoimdieckiemJetejego
matkąchretnąNiemamnikogooprócciebie,wiem,żetoniebylejakaproba,aleróbtodla
mnieNiechc,by takjakmytraiłdodomudieckaTylkoparlat,ażwydorolejeibdiemógłam
oiebieadbać
- Ocywicie,żeajmiWojtkiemBądpokojna– pojrałajejwocyiropłakałainadnią
Martabyławtedy25-letnią,nieależnądiewcynąWynajmowałamałemiekanie,kawalerk,którą
amiekiwałaamaPrygarnłapodwójdach10-letniego Wojtusia.
PocątkowomiekałoimidobreMartaniemogłapokochaćWojtkatak,jakgdybybyłjej
rodonymynem,lecdaryłagoitakdużymucuciemOpiekowałainimtrokliwie,takjakją
proiłajegomatkaCałąmiłoć,którądaryłaażyciawojąpryjaciółk,prełożyłateranajejyna
Nietety,gdyWojtekacąłdoratać,acłyinimproblemyNierobiłnictranego,poprotu
byłwykłym,dojrewającymchłopakiem,lecMarciepryparałotokłopotówNiewiediałana
prykład,comarobić,gdyłyy,jakjejwychowanekmaturbujeiponocachMiekaliw
jednopokojowymmiekaniu,wicciżkobyłomutoukryćZacłoi,gdyWojtekmiał14latKiedy
był15-letnimchłopakiem,dołyjeceróżnepronegaetki,któreMartanajdowałacojakica
wmiekaniu,lecawejewtedyodkładałanamiejce,niechciała,byWojtekwiediał,żeonao
nichwiePocomiałabyawtydaćchłopaka,wgruncierecytonictakiego,pamitałaprecież,jak
ama prechodiła pre okre dojrewania Gdy robiła pranie, na majtkach chłopaka cto
auważałaladypermy„Maturbujei,tonic,japrecieżteżtorobiłamZretąnadal czasem to
robi”– mylałaobie,umiechającidoiebiepodnoemBardiejjąmartwiło,gdypewnego
rauauważyłaladypermynawoimtanikuNiemogłauwieryć,żechłopakużywadotegojej
bielinyMożejeceobiejąprytymwyobraża?Byłaoburona,lecniedałategopoobieponać
Pojakimcaieprekonałaiotym,żeWojteknapewnowyobrażająobiepodcawoich
maturbacyjnychpraktyk,małotego,caamioglądająnagonażywoPewnegorau,gdyikąpała,
ułyałapoddrwiamiłaienkijakimerGdywyławannyipodełaybkododrwi,roległ
ipodnimieletByłajużpewna,żechreniakjąpodglądał,lecgdywyłałaienki,jegojużnie
byłopoddrwiami,dążyłpodnichuciecWojtkowiwydawałoi,że Martanicegoiniedomyla
Byłynimteżinneproblemy– odkądpoedłdoliceum,gdieponałnowychkolegów,acąłpalić
papieroyMylał,żejego„ciocia”,jakjąnaywał,otymrównieżniewie,leconawycuwałaod
niego zapach fajek. Nie robiłamujednakawantur,miałanadiej,żeajakicamuinudii
pretanietorobićPamitała,jakwjegowiekurobiłagorerecy,aprecieżwyrołanaporądną
kobiet
Pewnego dnia 16-letniWojtekleżałnawoimłóżkuiudawał,żepatryiwtelewiorTak
naprawdpatryłinaciociMart,którakrątałaipopokoju,miałanaobiekrótkąpódnick,
rajtopkiiobciłąkoulk,którauwydatniałajejdorodnepieriMiała31latibyłaatrakcyjną
kobietą,jejwidokbardogopodniecałGdytałatyłemodwróconadochłopaka,maowałipo
kutaiewyobrażającobie,comapodpódnicką„Możemanaobiekoronkowemajtecki?Może
tringi?możewogóleniemamajtek?”– mylał– „ciekawe,cymananogachrajtopycy
pońcochy?”Miałochotadrećjejtąpódnick,albochociażajrećpodnią,aleniebyłonato
anJegocłoneketywniałGdyMartaprykucnła,bywyjąćcodolnejpółkiwace,
pódnicaodłoniłajejudanatyle,byukaaćcćmajtkowąjejrajtopWojtekpodnieciłiwtedy
jecebardiejPotanowiłpocekać,ażMartapójdieiwykąpać,bywalićobiepodglądającją
prewywietrnikiwdrwiachidaćuputwojemupodnieceniuGdywrecieitegodocekałi
ciotkaweładołaienki,ten odraupoleciałiprykucnąłprydrwiachPochyliłgłowiprybliżył
ocydowywietrników,bypryglądaćiMarcieZdejmowaławłaniewojąkoulk,odłaniając
powoliwójpontnybruekJejppekbyłbardomyłowySpodkoulkiwyłaniałoicora
wicejnagiegociała,wreciewykocyłypodniejpieriMiałananichcarny,koronkowytanicek,
podktóregoprewitywałybrąowebrodawkiWojtekwyjąłnawierchwojąpałiacąłi
maturbować,wyobrażającobie,żetoonrobierawojąchretnąZacładejmowaćpódnic,
ropiłaamecekipowoliuwałająwdółpowoichudach„wicmanaobierajtopy”–
pomylałchłopak, gdy jego ocom ukaało i krocekobiety, na którym byłycarnemajtki
pryłonitemateriałemrajtopSpódnickaupadłanaiemi,Martarobiłakrokwtył,wychodąc
niejWojtekcałycaionaniowałoglądająctentrip-teaeMartaułyała,żecoiporua
poddrwiamiCyżbychreniaknówjąpodglądał?Pryłuchałaiuważniejiułyałajego
prypieonyoddechTerabyłajużpewna,żetamjetTegobyłoawieleŻebyniemożnabyło
miećodrobinyprywatnocinawetwłaience?!Chciałamurobićawantur,alewpadłanalepy
pomyłPotanowiłaawtydićgo,itomocno,tak,byranaaweodechciałomuitorobić
Skocyłaiwjednejchwilinalałaiprydrwiachłaienki,pocymybkojeotworyłaBiedny
Wojtekniedążyłuciec,niedążyłnawetchowaćujarydopodniZotałpryłapanynagorącym
uczynku. Ze wstyduażakrciłomuiwgłowie,robiłicałycerwonyNiewiediał,comatera
robić
- Nopiknie– rekłaMarta– wicmniepodgląda?
- Przepraszam – wybełkotałnieroumialeWojtek
Byłtakpeony,żechciałbyiteraapaćpodiemiSchowałptakadomajtekiwtałpowoli
Wtydpowodował,żejegopryjacielacąłpowoliwiotceć,mimoiżMartatałateraprednimw
amejbielinie
- Ctotorobi?– pytała
- CaamiNaprawdprepraam,niemogłemipowtrymać,ciociamatakiepontneciało
- Nieżycobie,bytorobił- Marta,kudumieniuchłopaka,wygiłarcedotyłuiacłaropinać
stanik – Zawryjmyumow
- Jaką?– pytałWojtekipeonyodwróciłgłowodcioci,któraewidentnieamierałapokaaćmu
swoje piersi.
- Taką,żeterairobioripopatryobiedowolinamojeciało,aleatoniebdiemnie
wicejpodglądaćwkąpieliPotrebujtrochprywatnoci
Wojtekniewiediał,copowiedieć
- No,pro,teramożeinapatreć– achcałagoMarta,gdyjużruciłatanik– co,teratoi
wstydzisz?
ChłopakniemiałopodniółwrokipojrałnabiutciociJejcycuiebyłybardoekowne,bardo
jdrne,ichkórabyłanapitaigładkaMartawpadłanapomył
- Jakchce,tomożenawetdotknąć– powiediała
Wojtekbyłachwyconytąpropoycją,apominającowtydiepodniółdłońipołożyłjąnapieri
Maowałjąleciutko,bojącicinąćmocniejMartawiładrugądłońchłopaka,położyłająna
wojejdrugiejpieriiprycinłajedonichmocno
- Możeobiepougniatać– umiechnłai
Wojtekabrałiatoochoco
- Połuchaj,powolciterapobawićimoimciałemW„celachedukacyjnych”Podotykajobie,ile
chceWiem,jaktojetbyćwtwoimwiekuleobiecajmiwamian,żepretanieonaniować
iponocach,niechctegowicejłuchaćIżepretaniekopcićajkiChcciwychowaćna
porądnegoaceta,jetemtowinnatwojejmatceObiecuje?
Chłopakdiwiłi,żeciotkaotymwie,aleteraniemiałotodlaniegodużegonacenia
- Obiecuj– rekłtylkoiacąłdalejbawićicycukamiwojejmatkichretnej
Martapodeładootelaiuiadławnim,żebyjejbyłowygodniejWojtekuklknąłpredniąijedił
rkamipojejbiodrach,bruchuipieriach,cojakicacikającutkiKobietaiediałaobojtniei
cekała,ażchłopakinamaca
- Dajnać,jakapokoiwojąciekawoćcodomojegociała– powiediała
- Dobrze.
Wiąłutkaciotkidoutiacąłgoać,palcemjeżdżącpojejudieDwik,jakiwydawałjego
panokiećpreuwającyipomaterialejejrajtop,byłmuykądlajegouuPenichłopakanów
etywniałibyłgotowydobojuMartawiłajakągaetetolikaiacłającytać
- Mogdjąćcimajtecki,ciociu?– pytałpojakimcaieWojtek
- No dobrze – odpowiediałamuSkoroobiecałacałewojeciałodojegodypoycji,toteramuii
wywiąaćobietnicy
WojtekwadiłrcepodgumkjejrajtopiacąłjeuwaćMarta,dalejcytającgaet,lekko
uniołamiednicdogóry,byumożliwićmuichdjciePodrodechłopakahacyłojejmajtki,
wadiłkciukipodichgumkiacąłuwaćjeraemrajtopamiJegodłonie,obnażającją,jechały
poudachZuwanerajtopyacłymarcyćinakolanachkobiety,Wojtkabardopodniecałten
widokGdywreciejąroebrałdokońca,acąłpryglądaćijejcipceByłaróżowiutka,gładkai
wygolonaPrybliżyłdoniejtwar,pachniałapikniePołożyłnaniejwojągłow,delektującijej
apachemNatpnieacąłjądelikatnieliaćMartawtymmomenciepocułalekkiepodniecenie,
jejcipkiacąłwydielaćiok,któryWojtekliywałemakiemOdłożyłagaetiprycinła
głow chreniakadowojejmykiWetchnłacichoJegopiecotyacłynaniądiałaćPocła
lekkoporuaćmiednicąwgóriwdół,prycikającgłowchłopakadowojejcipeckiOddawna
niebyłamżcyną,byławypocona,wicpodniecenieacłodawaćijejwenakiChciałai
apokoić,aleniewypadałojejimaturbowaćprywoimchreniaku,wicpotanowiłarobićto
potemwwannieZobacyła,żepenichłopakaledwomieciiwjegopodniach,wickaałamu
wtaćiacłauwaćportkiwdółJegoptaek,którywłanieotał„wypuconynawolnoć”,
nalałiteranapreciwkojejtwaryipulowałpodniecającoWiłagodorkiicinła,pocym
prytawiłagodowoichutiucałowaładelikatnieWojtekwetchnąłNatpnieMartawypuciłago
ucikuijediłaponimpalcem,wgóriwdół,ahacającraporaojegocułypunkt
DoprowadałotochłopakadoaleńtwaMartatakżecułaijużtraniepodniecona,wic
chciała ybko apokoić Wojtka, by potem udać i do łaienki i tam robić obie dobre
PryciągnłajegopeniaidotknłanimdowojejpieriSutkiemocierałaiojegożołądWojtek
patryłnatogóryibyłcorabardiejpodnieconytąytuacjąPoparuminutachocieraniai
kutasem o cyckicioci,WojtekoiągnąłorgamJegopermaalałabiutMartyDyałprytym
głonorokoy,agdykońcył,Martawtałaipowiediała
- Widi,pobrudiłemnieMuićiterawykąpaćNadiiajdoćabawy
- Dikuj,ciociuPrepraam,żeinaciebiepuciłem,aleamamniedotegodoprowadiła
- Ico,ajniebyło?Takjaktoobiewyobrażałe?
- Lepiej – umiechnąłi
Marta,idącwtronłaienki,ruciłajecedoniegonaodchodne
- Pamitaj,comiwamianobiecałe
- Pamitam,pamitam
Gdyniknławłaience,Wojtekpołożyłinałóżkuimylałotym,coałoGdytaktoobie
prypominał,topoparuminutachpocuł,żejegomałykoleżkanówetywniałiżemaochotna
cipkMartyPodniółpodłogijejrajtopy,którebyływinitewkulkraemmajtkami,iacąłi
nimipocieraćpokutaiePojakimcaiepocuł,żeniewytrymaMiałmarenieiterapotanowił
jepełnićPowieciotcewprot,żechcejąpreleciećSkoropowoliłamunatemacanki,to czemu nie
miałabydaćmuwłożyćkutaadocipki?Bałi,cobdiejeliciotkanieechce,alepotanowił
aryykowaćWtałłóżka,roebrałidonagairuyłwtronłaienki
MartanapuciławodydowannyiweładoniejZanurająciw gorącejwodiecułaibłogo
Nacyckachwciążmiałapermwojegochreniaka,acłająwicponichrocieraćDrugąrk
położyłanawojejmuelceibawiłainiąByłojejdobre,robiłoicoralepiej,gdynagledrwi
otworyłyiimpetemidorodkawedłpewnymkrokiemWojtekJużnicnieotałojego
upredniegoawtydenia,terawiediał,cegochcePodedłdowannyitanąłpredMartąe
tercącąpałąnawierchuOtentacyjniepatrącinabiutwojejchretnej,apytał:
- Ciociu,amożepowoliłabymiwadićmojegomałegodotwojejnowie- Wojtekniewiediał,
jaknawaćmykcioci,użyłwicnajprotegookrelenia- dotwojejcipki?Ocywiciew„celach
edukacyjnych”– umiechnąłipołobuerku
Marta niemogłauwieryćwto,coułyałaNaprawdiotopytał,cymożejejiprełyało?
Byłaoburona,amierałapolickowaćWojtka,jednakjejłoćbyłamniejaodjejpodniecenia
Wojtek,którydługonieułyałodpowiedi,nówipeyłijużchciałwyjćłaienki,Marta
jednakrekładoniego
- Obiecałe,żeniebdiemniewicejnachodiłwłaience– wjejgłoiełychaćbyłołoć
- Obiecałem,żeniebdciocipodglądałukrycia,ajatujawniewedłem– odpowiediał,
umiechającilekko
Martapogładiłagopalcempokutaie
- Och,Wojtek,Wojtek,cociebiebdie?JetenienayconyPredchwiląpuciłemiinacyckii
jeceniemadoć?Nodobre,władowanny
- Naprawd,powolimiciocia?– chłopakniemógłuwieryć
- Naprawd,nojuż,wła,boiromyl
WkocyłdowannyiuiadłnapreciwkociotkiGłówkajegotercącegoprąciawytawałaponad
powierchniwodyMartapochyliłainadniąiacłająlekkocałowaćCiałoWojtkapreywały
dreszcerokoyPołożyłdłonienaramionachwojejmatkichretnejigładiłichgorącąkórPo
jakimcaieMartapryunłaidoniego,jejnabrmiałapodnieceniacipkadotknłakutaa
chłopakaOcieraliichwiloiebiewoiminarądami,pocym dowiadconaMartaacła
wprowadaćpałWojciechadorodkaNadiewałainaniegocoramocniej,ażdoładoamego
końcaJegopeniwypełniłjącałą,jknłacichorokoyWojtekłapałjąapoladkiiprycikałdo
iebieObydwojeacliporuaćmiednicamiiwydawaćiebiepomrukipryjemnociMarta
oplotła go nogami Patryli obie w ocy pod prymrużonych rokoy powiek Kobieta
podkakiwałacoramocniejimocniej,ażwodawylewałaiwanny,jejbiutalował,pierico
chwilodbijałyiodbrodychłopaka,bypotemopadającwdółotrećiutkamiojegoklatki
nówpowdrowaćdogóryWojtekchciałbypomacaćtekacącecycuki,aledłoniemiałajte
ugniataniempoladków,wicotałomutylkopochylićgłowiwlocie łapaćpierMartydobui
Prygryłjątak,żeażjąabolało,jednakbólidlaniejteranielicył,kupiałainapryjemnoci
JużdochodiłaWojtumaowałjąpotyłkumłodieńcąnamitnocią,podniecałojątoJejwargi
wygiłyi,twarpreedłkurc,amknłaocyiodchyliłaidotyłu,podpierającidłońmio
dnowannyGłonokrycała,Wojteknigdyniewidiałciociwtakimtanie,podniecałogotoJej
cipkaacinłamuinakutaie,jegorównieżtodoprowadiłodocytowaniaRaempreżywali
tącudownąchwilSpermaWojtkarolewałaiwcipceMarty,potgowałotojejrokoPo
wytkimełaniego,jejpochwywylatywałoto,cochreniakjejpredchwiląpodarował,jego
naieniemieniewirowałowwodieMartaoddaliłaiodWojtkaioparłairelakowanao
porcwanny,Wojtekchciałrobićtoamo,napreciwkoniej,alepowiediaładoniego,oddychając
ciżko
- No,już,doyćtegodobregoWychod,wycierajiimardołóżkaJatuobiejecepoied
WojtekniechtnieijejpołuchałiwyedłłaienkiMartacułaiterabłogo,jejmyli
ropływałyiZanławwannie,lecpredaniciemdążyłaobiepomyleć,żecaamimoże
pretawaćbyćdlaWojtkamatkąchretnąiamieniaći wtedywjegokochank,bydaćujcie
arównojego,jakiwojemupożądaniu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin