Duch Święty. Jak wchodzić w odpoczynek w Duchu Świętym.pdf

(390 KB) Pobierz
Duch Święty. Jak odpoczywać
w Duchu Świętym
więcej artykułów:
lovespeech.pl
1
SPIS TREŚCI
Jaka jest rola Ducha Świętego....................................3
Jak otrzymać Ducha Świętego...................................10
Czy masz Ducha Świętego..........................................15
Owoce Ducha...............................................................24
Skąd brać spokój.........................................................28
Kontakt z Bogiem. Jak go nawiązać?......................35
Źródło............................................................................39
Woda życia...................................................................43
Skarb ukryty w polu...................................................48
Natrętny petent............................................................55
Gdzie jesteś, Boże?......................................................58
Co zrobić z pustką......................................................72
2
Jaka jest rola Ducha Świętego?
Skąd mamy wiedzieć, że Bóg istnieje? Czy wiara jest zawsze ślepa- czy
jest wyłącznie samym przypuszczeniem? Wierzymy w Boga, ale nie
mamy pewności- Bóg jest gdzieś daleko, nie odpowiada na modlitwy, w
żaden sposób nie komunikuje się z nami; ewentualnie mamy jakieś
niepozorne przypadki w naszym życiu, które można by od biedy uznać
za boską interwencję. Czy tak jest w twoim przypadku? Bo mam
wrażenie, że w taki sposób wierzy większość ludzi. To, co teraz piszę,
nie jest niezgodne z tematem artykułu. To, co chcę tutaj powiedzieć:
Bóg komunikuje się. Przez swojego Ducha Świętego. Co więcej, jak
podaje Biblia, BÓG JEST DUCHEM. Jezus powiedział, że kto nie
narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Narodzić się
na nowo, czyli przyjąć Ducha Bożego. Duch Święty, jeśli go masz
(szerzej o tym: skąd wiedzieć, czy masz Ducha Świętego), komunikuje
się z twoim duchem. Jest to komunikacja ponadnaturalna. Wiesz, że
jesteś dzieckiem Bożym- nie musisz sobie tego wmawiać. Masz
3
świadectwo w twoim wnętrzu. Bóg mieszka w tobie przez Ducha
Świętego.
"Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że
jesteśmy dziećmi Bożymi." Rz 8:16
UWAGA! NIE WMAWIAJ SOBIE TEGO. MUSISZ WIEDZIEĆ.
Bóg komunikuje się z ludźmi, którzy prawdziwie uwierzyli: obdarza
ich swoim Duchem Świętym. Jest o tym mowa w Biblii: Duch Święty jest
Duchem prawdy- zamieszkuje w człowieku i pokazuje mu, co jest
prawdą, a co fałszem:
"Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy.
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko,
cokolwiek usłyszy, i
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy
chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi."
Jn 16:13-14
4
"WAM OBJAWI"- powiedział Jezus. Duch Święty uczy człowieka i
OBJAWIA mu prawdę. Jest nauczycielem człowieka. Bóg osobiście uczy
człowieka, jeśli ten narodził się z Ducha.
"Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie
należy." Rz 8:9
-taka osoba kocha świat, grzech; nie rozumie ewangelii- nie ma
bowiem Ducha Prawdy-Ducha Świętego. Napisane jest, że świat nie
zna Boga:
"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego
Pocieszyciela
da wam, aby z
wami był na zawsze -
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie
może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.
Ale wy Go znacie,
ponieważ
u was przebywa i w was będzie."
Jn 14:16-17
Jeśli świat nie zna Ducha Prawdy, znaczy to, że nie zna go OGÓŁ
ŚWIATA, prawie wszyscy go nie znają. Tak jest rzeczywiście, bowiem
Jezus mówił o wąskiej ścieżce prowadzącej do życia wiecznego, którą
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin