Biuletyn Rady Jezyka Kaszubskiego 2014.pdf

(1820 KB) Pobierz
2014
BIULETIN RADZËZNË
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
2014
BIULETIN RADZËZNË
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
2014
Gduńsk 2014
Nôùkòwi redaktor:
Édward Breza
Redaktor tomù:
Bòżena Ùgòwskô
Kòrekta pòlsczich tekstów:
Bòżena Ùgòwskô, Danuta Pioch
Kòrekta kaszëbsczich tekstów:
Bòżena Ùgòwskô, Danuta Pioch
Graficzné òbrobienié i projekt òbkłôdczi:
Pioter Geisler
Copyright by Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
Gduńsk 2014
ISSN 1899-4318
Wëdôwca:
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
sz. Straganiarskô 20–23, 80–837 Gduńsk
tel. 58 301 27 31, fax 58 346 26 13
www.kaszubi.pl, biuro@kaszubi.pl
Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji
Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji
Redaktor naukowy:
Edward Breza
Redaktor tomu:
Bożena Ugowska
Korekta tekstów polskich:
Bożena Ugowska, Danuta Pioch
Korekta tekstów kaszubskich:
Bożena Ugowska, Danuta Pioch
Opracowanie graficzne i projekt okładki:
Piotr Geisler
Copyright by Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Gdańsk 2014
ISSN 1899-4326
Wydawca:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Ul. Straganiarska 20–23, 80–837 Gdańsk
tel. 58 301 27 31, fax 58 346 26 13
www.kaszubi.pl, biuro@kaszubi.pl
Spisënk zamkłoscë / Spis treści
Édward Breza
Słowò wstãpné
.................................................................................................................
Edward Breza
Słowo wstępne
.................................................................................................................
9
11
ÙCHWÔLËNCZI RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
......................... 13
UCHWÔLËNK NR 1/RJK/14 Z DNIA 14.04.2014 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË RELIGIJNY SPARŁÃCZONY
Z PÒZWAMA BÒGA ÒJCA ................................................................................................
UCHWÔLËNK NR 2/RJK/14 Z DNIA 14.04.2014 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË RELIGIJNY SPARŁÃCZONY
Z PÒZWAMA PRZENÔSWIÃTSZI TRÓJCË .......................................................................
UCHWÔLËNK NR 3/RJK/14 Z DNIA 28.05.2014 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z ANGELOLOGIĄ .................
UCHWÔLËNK NR 4/RJK/14 Z DNIA 28.05.2014 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY
Z TRADICYJNYMA KASZËBSCZIMA BÓŻKAMA I DEMÓNAMA .......................................
UCHWÔLËNK NR 5/RJK/14 Z DNIA 27.06.2014 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY
Z DOROCZNYMA ZWËKAMA I ÒBRZÃDAMA ................................................................
UCHWÔLËNK NR 6/RJK/14 Z DNIA 27.06.2014 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z FILMÃ .................................
UCHWÔLËNK NR 7/RJK/14 Z DNIA 28.05.2014 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY
Z TERMINAMA MÙZYCZNYMA – LËTRË A–B WERSJI PÒLSCZI ......................................
UCHWÔLËNK NR 8/RJK/14 Z DNIA 24.09.2014 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z TEATRÃ ..............................
UCHWÔLËNK NR 9/RJK/14 Z DNIA 24.09.2014 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ PÒJÃCÓW I TERMINÓW
SPARŁÃCZONËCH Z INTERNETÃ ....................................................................................
14
16
17
19
23
26
31
36
43
UCHWAŁY RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
.................................................. 49
UCHWAŁA NR 1/RJK/14 Z DNIA 14.04.2014 R.
W SPRAWIE STOSOWANIA SŁOWNICTWA RELIGIJNEGO
ZWIĄZANEGO Z OKREŚLENIAMI BOGA OJCA ...............................................................
50
Zgłoś jeśli naruszono regulamin