7 BT-Księga Sedziow i Księga Rut.pdf

(38245 KB) Pobierz
j-BIBLIA
T Y S I Ą C L E C I A
PISMO ŚWIĘTE
STAREGO I NOWEGO
TESTAMENTU
B1B£1A CyS]ĄC£€CIA
KSIĘGA SĘDZIÓW
KSIĘGA RUT
W PRZEKŁADZIE Z JĘZYKÓW ORYGINALNYCH OPRACOWAŁ ZESPÓŁ
B IB L IST Ó W POLSKICH
Z IN ICJATYW Y BENEDYKTYNÓW TYNIECKICH
http://chomikuj.pl/KosciolKatolicki
http://chomikuj.pl/WiDI19
skan WiDI19
WYDANIE PIĄTE
NA NOWO OPRACOWANE I POPRAWIONE
ILUSTROW ANE
barabba@o2.pl
http://vorek.pl/user/barabba/
PALLOfTlNUM
HACHETTE
BIBLIA TYSIĄCLECIA
WYDANIE ILUSTROWANE
Tekst na podstawie Wydania Piątego
REDAKTOR
Ks. Kazimierz Dynarski SAC (+)
Maria Przybył
REDAKCJA NAUKOWA
O. Augustyn Jankowski OSB (+)
Ks. Lech Stachowiak (f), Bp Kazimierz Romaniuk
Ks. Tomasz Hergesel, Ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB
PRZEKŁAD
Księga Sędziów - Ks. Jan Drozd SDS
Księga Rut - Ks. Stanisław Kur
WYBÓR ILUSTRACJI I KOMENTARZE
Ks. Michał Janocha
Irina Tatarowa
IMPRIMATUR
Poznań, dnia 29 marca 2005 r., N. 1622/2005,
t Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański,
Ks. Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Ilustracje: EAST NEWS
Projekt okładki: Maciej Sadowski
Ilustracje na okładce:
Powracający z wojny Jefte jest witany przez swoją córkę, Giovanni Francesco Romanelli, pierwsza poł. XVII w., Wiedeń, Muzeum Sztuk Pięknych (przód)
Gedeon dokonuje wyboru wśród wojowników, Johan Heinrich Schónfeld, XVII w., Wiedeń, Muzeum Sztuk Pięknych (tył)
© Copyright by Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2006
© Copyright for this edition by Hachette Livre Polska Sp. z o.o., Warszawa 2006
KONTAKT Z CZYTELNIKAMI I PRENUMERATA
tel. (0-67) 210 86 50
KOLEKCJA HACHETTE
Hachette Livre Polska Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
tel. (0-22) 536 49 20 lub 22, faks (0-22) 536 49 21
WYDAWNICTWO PALLOTTINUM
Al. Przybyszewskiego 30, 60-959 Poznań 2
skr. poczt. 23
tel. (0-61) 867 52 33, faks (0-61) 867 52 38
www.pallottinum.pl,www.biblia.pl
Skład i łamanie:
Page Grapb
- Izabella Dolińska, Warszawa
Druk: Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., Olsztyn, Polska
ISBN 83-7448-278-8
KSIĘGA SĘDZIÓW
Samson i lew
pólnocnofrancuskie skryptorium żydowskie,
miniatura w hebrajskiej Biblii z modlitewnikiem, 1290,
Londyn, British Library
Samson, rozdzierający paszczę lwa, jest niewątpliwie najbardziej popularnym przedstawieniem, związanym z Księgą Sędziów.
Scena symbolizująca potęgę wybrańca Bożego będzie się pojawiała w każdym okresie historycznym - od malarstwa
katakumbowego, przez średniowieczne miniatury, aż po złotą fontannę w carskiej rezydencji Petrodworiec pod Petersburgiem.
4
KSIĘGA SĘDZIÓW
Zgłoś jeśli naruszono regulamin