Primo - Mini poradnik instalacji.pdf

(783 KB) Pobierz
Mini poradnik instalacji iGO na urządzeniach z Androidem
1.
Ściagamy
instalkę programu z działu LINKI
2. Usuwamy zbędne
śmieci
jak opisano w poście
http://www.my-
navia.pl/viewtopic.php?p=472569#472569
(screen niżej)
UWAGA:
instalka Primo/NextGena to max. 500MB - wszystko powyżej zawiera dodatki, które
trzeba i tak skasować
3. W folderze MAP ma być
tylko jeden plik z mapą
(np. Poland.fbl) oraz basemap.fbl (jego rola -
patrz screen na końcu) i nic więcej.
4. Folder iGO i plik APK kopiujemy do urządzenia
5. Uruchamiany program, konfigurujemy, zamykamy, kopiujemy SAVE
6. Dodajemy kolejny plik/składnik, uruchamiany program, zamykamy.
7. Co kilka składników kopiujemy SAVE, aby po jakimś problemie nie ustawiać wszystkiego od
nowa
8. Jak juz wszystko jest OK, robimy kopię całości na kompa + dodatkowo kopię SAVE w nawigacji
9. W razie problemów zaczynamy od lektury wątku
http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t=42711
U siebie mam taką strukturę:
Folder UX
Mój plik
sys.txt
(zostawiłem tylko dwie przykładowe sekcje SPEEDCAM), pewnie jeszcze da się
go skrócić
[device]
devtype_fallback_to_model=1
[android]
fullscreen=1
tablet=1
create_sdcard_dir=0
[interface]
skin="ui_android"
capture_to_jpeg=1
extra_settings=1
save_checksum=0
maxzoom2d=6000000
[rawdisplay]
force_renderer="RENDER_MOYA"
driver="engine"
screen_xy="auto"
[gps]
location_net=1
location_gps=1
background_navigation=1
[3d]
usepolyfarroads=0
[poi]
featured_provider="netlocalsearch.naviextras.nokia"
picturepoi_has_mypicturepoi=1
picturepoi_show_all_containers=1
[poi.netlocalsearch.naviextras]
services="nokia,google"
[network]
available=1
[http]
enabled=1
[tmc.src.http]
enabled=1
[naviextras]
boot_service_address="http://zippy.naviextras.com/services/index/rest/2/boot"
[tmc-http]
start=1
enabled=1
servers.size=1
servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-iphone/0/"
servers[1].url="http://tmchttp0.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/"
servers[2].url="http://tmchttp1.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/"
servers[3].url="http://tmchttp2.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/"
servers[4].url="http://tmchttp3.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/"
servers[0].min_dt_refresh=10
servers[1].min_dt_refresh=10
servers[2].min_dt_refresh=10
servers[3].min_dt_refresh=10
servers[4].min_dt_refresh=10
dl_dist_1_km=250
[debug]
imei="000000000000000"
skip_eula=0
screenshotsavecameraini=0
screenshotfilename="/android_linked_root/captures/image_%02d.jpg"
experimental_features=1
[feature]
back_exit=1
back_button=1
tmc_event_coloring=1
signpost_coloring=1
[sound]
csv_voice_enabled="1"
[folders]
linked_root_list="/storage/extSDCard/iGO /storage/sdcard2/iGO /sdcard2/iGO /sdcard/external_sd/iGO
/ext_card/iGO /mnt/_ExternalSD/iGO /mnt/emmc/iGO /mnt/extern_sd/iGO /mnt/external_sd/iGO
/mnt/exsdcard/iGO /mnt/ext_card/iGO /mnt/ext_sd/iGO /mnt/extsd/iGO /mnt/extSdCard/iGO
/mnt/sdcard/_ExternalSD/iGO /mnt/sdcard/external_sd/iGO /mnt/sdcard/ExtStorages/iGO
/mnt/sdcard/extStorages/SdCard/iGO /mnt/sdcard2/iGO /storage/sdcard1/iGO /storage/sdcard0/iGO
/storage/iGO /sdcard/sd/iGO /mnt/sdcard-ext/iGO /mnt/sdcard/sd/iGO /mnt/sd/iGO /mnt/sdcard/iGO
/mnt/iGO /sdcard/iGO /storage/sdcard1/iGO /mnt/sdcard1/iGO /mnt/ext/SdCard/iGO
/storage/ext/SdCard/iGO /storage/emulated/0/iGO"
has_secondary_root=0
[warning]
speedcam_enabled=1
is_spoken=1
speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0
speedcam_max_lookahead = 1000
speedcam_warning = 1
overspeed_sound = 1
say_camera_speed_limit=1
;
SPEEDCAM-CAT:0
[speedcam_category:0]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Speed camera ahead."
overspeed_spoken_type=speech
overspeed_speech="Reduce your speed."
overspeed_min_speech_repeat_delay=-1
min_frc=-1
use_road_speedlimit=0
;
SPEEDCAM-CAT:6
[speedcam_category:6]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Railway crossing ahead."
overspeed_speech="Reduce your speed."
warn_distances=150:300;140:300;130:300;120:300;110:300;100:300;90:300,80:300,70:300,60:300;50:2
50,40:200,30:100,20:100
Podział programu pomiędzy urządzenie a kartę pamięci
1. Na karcie SD tworzymy folder ADDONS i kopiujemy do niego cały folder CONTENT (tak jest
szybciej)
2. Usuwamy z niego wszystko poza:
3. W folderze CONTENT w telefonie zostawiamy poniższe foldery (usuwamy zawartość
zaznaczonych aby nie kłóciła się z kartą)
4. W pliku sys.txt dodajemy do sekcji [folders] wpis
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="/storage/extSdCard/addons"
w tym wierszu podajemy rzeczywiste
położenie folderu ADDONS na karcie - patrz
http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t=42758
5. Zmieniacz map - patrz wątek
http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t=32608
Zgłoś jeśli naruszono regulamin