Piotruś - Poszarzanie świadomości, czym jest byt 2018.05.10.txt

(2 KB) Pobierz
Dowiadczanie radoci dostrojonej czšstki siebie.
Wieloć dowiadczajšcych czšstek duszy.
Oddzielenie kontaktów z innymi czšstkami z powodu wielu czynników.
Poszerzanie wiadomoci poprzez odblokowanie i nawišzanie kontaktu z własnš czšstkš.
Płynięcie zrozumienia od kolejnej czšstki z którš nawišzano kontakt.
Zgłębianie kolejnych przestrzeni wiadomoci, pozwalajšce na następne połšczenie z własnš czšstkš.
Różne sposoby poszerzania wiadomoci.
Obserwowanie przepływu strumienia wiadomoci.
Wywoływanie reakcji mylokształtów, podczas rozmowy na ich temat.
Uzyskanie szerszego wglšdu, poprzez nawišzanie połšczenia z coraz większš liczbš swoich czšstek.
Spotkanie się z kolejnš czšstkš, która może przybrać dowolnš postać.
Różne sposoby modulacji i odbioru tego samego dwięku.
Przyjmowanie różnych struktur, aby odebrać różne odczucia modulowanego dwięku.
Badanie zniknięcia przeniesionego orgonitu z naszej przestrzeni.
Badanie porannego snu, przedstawiajšcego co to jest myloforma w postaci byta.
Byty tworzymy wiadomie lub nie.
Wszystkie ciała sš bytami, ukształtowanymi według naszych potrzeb.
Bytowi musimy oddać czšstkę siebie, aby mógł funkcjonować.
Jeli osišgasz cel i jeste niewiadomy, to nawet nie wiesz że go osišgnšłe, i się wycofujesz.
Powstawanie sprzecznoci w bycie, gdy niektóre czšstki nie sš zainteresowane aby dšżyć do uwiadomienia.
Niewiadomy kreator, tworzy niewiadome byty.
Cišgły proces niewiadomego pomnażania różnych bytów.
Bezsensowne tworzy bezsensowne, tworzšc mentalny i materialny "mietnik".
Każda myl może stworzyć miliardy myli, tworzšc byty.
"mieciowych" bytów jest więcej, niż "skafanderków" - ciał dla nich.
Zapychanie systemu inkarnacyjnego, tworzonymi w nadmiarze bytami.
Tworzenie myloform pozbawionych czšstki istnienia, pasożytujšce na innych bytach.
Dusza jest bytem na wyższym poziomie, tworzšcym inne byty.
Na samym dole piramidy tworzenia, czekajš niewiadome byty na swoje wcielenia w inkarnacyjny system samodoskonalenia.
Jestemy bardzo rozdrobnieni, jako te czšstki wiadomoci.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin