jak pisać list motywacyjny.txt

(0 KB) Pobierz
Imię i nazwisko
adres

Szanowni Państwo
Przedstawiam Wam swojš aplikację i wyrażam zainteresowanie ofertš pracy na stanowisko ....
 Posiadam kilkuletnie dowiadczenie ( ...) dlatego wydaje mi się, że moje umiejętnoci i cechy charakteru przybliżš mnie do pracy w radio
 
W załšczonym CV znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczšce moich kwalifikacji. Jestem osobš uczciwš, pracowitš i zaangażowanš w powierzone obowišzki, zorientowanš na osišgnięcie jak najlepszych rezultatów. Otwartoć na nowe wyzwania, gotowoć do zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętnoć pracy w zespole to moje dodatkowe atuty. 
Mam nadzieję, że moje kwalifikacje i umiejętnoci spełniš Państwa oczekiwania, a mnie pozwolš podjšć pracę i poszerzyć horyzonty na nowym stanowisku.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej oferty.

 pozdrawia 

Imię i nazwisko
emaile

Zgłoś jeśli naruszono regulamin