GPX do GoogleMaps.pdf

(263 KB) Pobierz
Wyświetlanie
śladu
GPX w Google Maps i udostępnianie
Zaczynamy od eksportu zapisanej w telefonie trasy do pliku GPX i skopiowania go na komputer
Następnie wczytujemy go do Map Google
Zaloguj się w aplikacji GoogleMaps, otwórz „Twoje
miejsca”
> „Mapy”
Wybierz ”Utwórz
mapę”.
W legendzie (okno „Mapa bez nazwy”) kliknij
Dodaj warstwę
(lub od razu
IMPORTUJ)
Pod nową warstwą kliknij
Importuj,.
Do okna przesuń plik
śladu
trasy (GPX lub KML - ten drugi ma ograniczenie ilości punktów i nadaje
się do bardzo krótkich
śladów
max 1-2km) a następnie kliknij
Wybierz.
Klikając w „Opcje warstwy” możemy ją usunąć, zmienić nazwę lub wyświetlić info
Ostatni etap - udostępnianie. Dodajemy opis (można zostawić puste o od razu OK
Klikamy „Zmień”
Wybieramy dostęp po linku i tylko wyświetlanie
Następnie blokujemy możliwość zmian i zapisujemy
Teraz wystarczy skopiować link i rozesłać znajomym
Zgłoś jeśli naruszono regulamin