Kasia - Oczyszczanie przestrzeni Leszka i Joasi 2018.05.28.txt

(0 KB) Pobierz
Tworzenie sferycznych komputerowych blokad wokół ludzi na ziemi.
Usunięcie wszystkich blokad i unicestwienie ich włacicieli.
Zabezpieczenie przestrzeni przed ingerencjš manipulujšcych istot.
Badanie przyczyny odmowy przeprowadzenia sesji hipnozy.
Zlikwidowanie przyczyny niewłaciwego przepływu energii w ciele.
Usunięcie blokujšcej bańki z przestrzeni Joasi.
Wypełnienie wiatłem przestrzeni Joasi.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin