Haker umyslow - Andrzej Batko.pdf

(2278 KB) Pobierz
l
l
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym
lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja
została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją
i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi
ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich
wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich.
Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne
szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka
Projekt okładki: Urszula Buczkowska
Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą iStockPhoto Inc.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail:
onepress@onepress.pl
WWW:
http://onepress.pl
(księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie?hakumy_p
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-246-3131-5
Nr katalogowy: 5967
Copyright © Helion 2011
l
l
Spis treści
I
II
III
IV
V
Jak zostać hakerem ludzkich umysłów?
Na czym polegają sprzedaż, marketing
i prezentacja perswazyjna
Jak napisać ogłoszenie dla ludzkiego
umysłu. I po co?
Jak przyciągnąć, pochwycić i zatrzymać
uwagę słuchacza lub czytelnika?
Pobudź jego wyobraźnię tak, aby myśli
pobiegły z góry wybranym
przez Ciebie torem
Kotwice, czyli „nasza piosenka”
Nakarm umysł świadomy tak, aby mógł
zaakceptować nieświadome pragnienie
7
17
23
29
37
45
53
VI
VII
VIII Wzmocnij atrakcyjność swojej oferty
i przypomnij, co klient dostaje
za swoje pieniądze
IX
X
XI
XII
Narzędziownia
Czytanie tej książki niczego nie zmieni
w Twoim życiu...
Trening umiejętności perswazyjnych
Trening mentalny, czyli jak kontrolować
swoje emocje i reakcje
69
75
123
129
145
l
Zgłoś jeśli naruszono regulamin