Wywieranie wplywu na ludzi - Robert Cialdini.pdf

(4031 KB) Pobierz
Spis tre ci
Od tłumacza
Komentarz do trzeciego wydania
WST P
ROZDZIAŁ 1. Narz dzia wpływu
Klik, wrrr
Na skróty
Wyzyskiwacze
Sztuka d udo
Doniesienia czytelników
Podsumowanie
Pytania
ROZDZIAŁ 2. Reguła wzajemno ci
Zasady działania reguły
Przemo na siła wzajemno ci
Polityka
Nie tak znowu darmowa próbka
Jak reguła wymusza niechciane długi
Jak reguła wymusza niesprawiedliw wymian
Wzajemno ust pstw
Odmowa-wycofanie
Wzajemno ust pstw, zasada kontrastu i tajemnica afery Watergate
Tak czy owak - stracisz
Oto moja krew - i wpadnij znowu
Słodkie a sekretne efekty uboczne
Poczucie odpowiedzialno ci
Satysfakcja
Obrona
Odrzucenie reguły wzajemno ci
Wykurzy wroga
Doniesienia czytelników
Podsumowanie
Pytania
ROZDZIAŁ 3. Zaanga owanie i konsekwencja
Klik i wrrr... raz
jeszcze
Szybki numer
Forteca głupców
Zabawa w chowanego
Kluczem jest zaanga owanie
Serca i umysły
Magiczny akt
Oko publiczno ci
Dodatkowy wysiłek
Własny wybór
Zapuszczanie korzeni
W obronie dobra publicznego
Obrona
Sygnały z oł dka
W gł bi duszy
Doniesienia czytelników
Podsumowanie
Pytania
ROZDZIAŁ 4. Społeczny dowód słuszno ci
Zasada dowodu społecznego
Władza ludu
Po ko cu wiata
Przyczyna mierci - niepewno
Podej cie naukowe
Co robi , gdy ju jeste ofiar
Wielu wezwano, lecz tylko jeden powinien by wybrany
Róbcie wszystko to, co ja
mier z małpowania
Wyspa małp
Obrona
Sabota
Patrz c w gór
Doniesienia czytelników
Podsumowanie
Pytania
ROZDZIAŁ 5. Lubienie i sympatia
Przyja jako narz dzie wpływu na innych
Kogo lubimy i za co
Atrakcyjno fizyczna
Podobie stwo
Komplementy
Kontakt i współpraca
Na obóz
Z powrotem do szkoły
Warunkowanie i skojarzenia
Czy nazwisko Pawłów z czym Ci si kojarzy?
Z wiadomo ci i pogody do sportu
Obrona
Doniesienia czytelników
Podsumowanie
Pytania
ROZDZIAŁ 6. Autorytet
Siła nacisku autorytetu
Blaski i cienie lepego posłusze stwa
Opakowanie, nie zawarto
Tytuły
Ubranie,
Samochody
Obrona
Autorytatywny autorytet
Sprytna szczero
Doniesienia czytelników
Podsumowanie
Pytania
ROZDZIAŁ 7. Niedost pno
Im mniej, tym lepiej
Ograniczona ilo dóbr
Ograniczenie czasowej dost pno ci dóbr
Opór psychologiczny
Opór dorosłych: miło , pistolety i pranie
Cenzura
Warunki optymalne
wie o niedost pno ci
Rywalizacja o niedost pne dobra
Obrona
Doniesienia czytelników
Podsumowanie
Pytania
ROZDZIAŁ 8. Wpływ w mgnieniu oka
Automatyzmy pierwotne
Automatyzmy nowoczesne
W obronie u wi conych dróg na skróty
Podsumowanie
Pytania
BIBLIOGRAFIA
INDEKS
Zgłoś jeśli naruszono regulamin