Przewodnik metodyczny cz 4.pdf

(1490 KB) Pobierz
Danuta Chrzanowska
Katarzyna Kozłowska
Teczka 4-latka
Zgaduję, rysuję, maluję
Przewodnik metodyczny
część 4
1266964819.009.png 1266964819.010.png 1266964819.011.png 1266964819.012.png 1266964819.001.png 1266964819.002.png 1266964819.003.png 1266964819.004.png 1266964819.005.png 1266964819.006.png 1266964819.007.png 1266964819.008.png
Spis treści
Wstęp
3
Tygodniowy rozkład dnia
4
Ramowy rozkład dnia
5
Plan działań wspomagająco-wspierających
Kwiecień (dwa tygodnie)
6
Propozycje zajęć i zabaw dziennych na kwiecień
16
Maj (cztery tygodnie)
55
Propozycje zajęć i zabaw dziennych na maj
77
Czerwiec (cztery tygodnie)
154
Propozycje zajęć i zabaw dziennych na czerwiec
176
Notatnik aktywnego nauczyciela
257
WSTĘP
Koleżanko!
Oddajemy w Twoje ręce przewodnik metodyczny, który jest uzupełnieniem kart pracy
zamieszczonych w „Teczce 5-latka. Zgaduję, rysuję, maluję”. Zaprezentowane w nim
zabawy i ćwiczenia są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego
z uwzględnieniem koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Propozycje,
rozwijające zdolności słowno-językowe, wizualno-przestrzenne, muzyczne, cielesno-
-kinestetyczne, logiczno-matematyczne, interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz
egzystencjalne gwarantują poszerzenie wiadomości oraz zdobycie nowych umiejętności przez
Twoich podopiecznych, przygotowują także do podjęcia nauki w szkole. Opracowany materiał
możesz wykorzystać w całości lub potraktować jako pomoc podczas przygotowywania zajęć,
dowolnie go modyikując.
Wychodząc z założenia, że praca z małym dzieckiem powinna być nie tylko efektywna, ale
i efektowna, zamieściłyśmy w naszym przewodniku sporo zabaw rozbudzających naturalną
ciekawość przedszkolaków, a zarazem pozwalających na samodzielne działania dzieci.
Zabawy badawcze i eksperymentowanie to wspaniały sposób poznawania zasad rządzących
prawami natury – a jednocześnie nauka cierpliwości, dokładności oraz współpracy. Mamy
nadzieję, że „zarazimy” Cię tą formą zdobywania i przekazywania wiedzy.
Proponując różnorodne techniki plastyczne, zachęcamy do rozwijania wyobraźni
i myślenia przestrzennego dziecka poprzez rysowanie, malowanie, lepienie, konstruowanie,
projektowanie i budowanie modeli wizualnych.
Spacery, wycieczki, zabawy swobodne i zorganizowane nie tylko poszerzają wiedzę dzieci
na temat otaczającego ich świata, ale także (poprzez wielozmysłowe poznawanie przyrody)
przyczyniają się do rozbudzania wrażliwości małego człowieka oraz wpływają na poprawę
jego zdrowia i kondycji. Większość zabaw i ćwiczeń, które proponujemy, można przeprowadzić
w ogrodzie przedszkolnym. Zachęcamy Cię, jeśli to tylko możliwe, abyś spędzała z dziećmi
jak najwięcej czasu na dworze – wszak ruch i świeże powietrze sprzyjają harmonijnemu
dorastaniu twoich podopiecznych.
Życzymy satysfakcjonującej pracy!
Autorki
3
TYGODNIOWY ROZKŁAD DNIA
3 Poniedziałek
Rozwijanie aktywności:
– artystycznej – muzyka i śpiew, taniec i pląsy (1, 5, 7, 8)
– poznawczej – pojęcia matematyczne (4, 10, 13)
3 Wtorek
Rozwijanie aktywności:
– artystycznej – różne formy plastyczne (6, 9, 10)
– społecznej (1, 2, 14, 15)
3 Środa
Rozwijanie aktywności:
– językowej (1, 3, 4, 11, 12, 14, 15)
– artystycznej – dziecko widzem i aktorem (3, 7, 8, 9)
– ruchowej i zdrowotnej (2, 5, 6, 13, 14)
3 Czwartek
Rozwijanie aktywności:
– artystycznej – muzyka i śpiew, taniec i pląsy (1, 5, 7, 8)
– poznawczej – poznajemy przyrodę (1, 6, 10, 11, 12)
3 Piątek
Rozwijanie aktywności:
– językowej - (1, 3, 4, 11, 12, 14, 15)
– artystycznej – dziecko widzem i aktorem (3, 7, 8, 9)
– ruchowej i zdrowotnej (2, 5, 6, 13, 14)
4
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6:00–8:30
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące
realizacji pomysłów dzieci.
8:30–8:45
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnokształcące. Rozmowy
kierowane na tematy zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Ćwiczenia
poranne.
8:45–9:00
Przygotowanie do śniadania.
9:00–9:15
Śniadanie.
9:15–11:00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
11:00–11:45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie,
w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
11:45–12:00 Przygotowanie do obiadu.
12:00–12:30 Obiad.
12:30–12:45 Ćwiczenia relaksacyjne.
12:45–13:30
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graiczne, utrwalanie poznanych
wierszy, piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie
literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książeczek).
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:30–13:45 Przygotowanie podwieczorku.
13:45–14:00 Podwieczorek.
14:00–17:00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich
możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych
zainteresowaniach.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin