Zbiór zadań z matematyki dla klasy 2 i 3 szkoły podstawowej.pdf

(7964 KB) Pobierz
Dariusz Kulma
I ETAP EDUKACYJNY
ZADANIA DLA KLAS II i III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ELITMAT 2011
I ETAP EDUKACYJNY
ZADANIA DLA KLAS II i III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Autorzy:
Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem
© ELITMAT, 2011
Wydanie 1
Wydawca:
Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT
ul. Plac Kilińskiego 7/4
05-300 Mińsk Mazowiecki
www.elitmat.pl
Skład i łamanie:
StudioDan.pl
Druk i oprawa:
Drukarnia Beltrani
ul. Śliwkowa 1, 31-982 Kraków
ISBN 978-83-924819-3-5
Spis treści
WSTĘP ................................................................. 5
DZIAŁ I
LICZBY ARABSKIE ................................................ 7
DZIAŁ II
MIARY ................................................................. 27
DZIAŁ III
KALENDARZ ....................................................... 31
DZIAŁ IV
ZEGAR ............................................................... 35
DZIAŁ V
ELEMENTY GEOMETRII ...................................... 39
DZIAŁ VI
ŁAMIGŁÓWKI LOGICZNE .................................... 51
DZIAŁ VII
LICZBY RZYMSKIE ............................................. 55
Zgłoś jeśli naruszono regulamin