Święta Ruś przeciwko Chazarii.pdf

(959 KB) Pobierz
T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii,
wstęp
Święta Ruś przeciwko Chazarii
Zamiast Przedmowy
STANIEMY DO WALKI O WIARĘ I ZWYCIĘŻYMY!
Bracia, niewiele nas, a wróg jest silny, ale nie w sile Bóg, a w prawdzie.
Nie ulękniemy się mnogości wrogów,
wszak z nami Bóg!+
Św. Błogosławiony Książę Aleksander Newski
Temat tajnego panowania nad światem został odsłonięty i ujawniony z nieoczekiwanego punktu
widzenia przez Tatianę Gra- czową w jej poprzedniej książce „Niewidzialna Chazaria”. W niej to
mianowicie autorka dokonała odkrycia, nieomal sensacyjnego dla masowego rosyjskiego
czytelnika; dzisiejsi żydzi amerykańscy, europejscy, rosyjscy, kaukascy oraz inni to etniczni,
czystej krwi potomkowie koczowników Turków-Chazarów, którzy w VIII wieku zwrócili się ku
judaizmowi i utworzyli jednolitą różnoplemienną populację na czele z pozostałościami
Judejczyków pokolenia Dana, wygnanych z Palestyny i stanowiących oligarchiczną władzę
państwa Chazarii. Tego samego, proszę zwrócić uwagę, pokolenia, z którego, według Biblii, od
jawnogrzesznika urodził się Antychryst, syn bezprawia. Ale co najważniejsze: praktycznie
wszyscy tak zwani żydzi to wyłącznie duchowi Judejczycy, nie tylko niemający wspólnych
korzeni etnicznych z Wybranym Narodem Izraela, z jego dwunastoma pokoleniami, ale i
niemający żadnego związku z samą ziemią Palestyny!
Odkrycie to, uznane i przez autorytety żydowskie, wiele wyjaśnia w postępowaniu dzisiejszych
Chazarów, ubywających swoje pochodzenie pod różnymi narodowościami. Szczególnie staje się
zrozumiałe: ich organiczne odrzucenie chrześcijaństwa, jego kultury i moralności, ich nieludzki,
okrutny stosunek do narodów, w których środowisku sami też żyją, pogarda do ziemi, na której
urodzili się i którą zamieszkują.
Potomkowie koczowników z plemion barbarzyńskich, którzy przyjęli judaizm i wraz z nim kult
uwielbienia dla złotego cielca, zgodnie z religijną ideą panowania nad światem, zmierzają do celu,
jakim jest zbudowanie światowego Globalnego Kaganatu według swoich reguł, obcych większości
narodów. Chazaria obecnie jest wodzirejem w polityce światowej. Podporządkowane są jej prak-
tycznie wszystkie rządy i parlamenty świata… I w tej oto nowej książce T. Graczowej fakt ten
jest poważnie i przekonywująco argumentowany.
Chazaria to pojęcie głównie dotyczące świata duchowego, jednoczące w sobie elementy judaizmu
i syjonizmu; jej najwyższe centrum kierownicze, formujące „kulisy świata”, jest
zmaterializowane w kilku, mających wiekowe korzenie, klanach bankierskich, które skupiły we
własnych rękach większą część światowego złota i, co więcej, uzyskały prawo do drukowania
dolarów, euro i funtów bez kontroli i tym samym do rządzenia gospodarką większości krajów
rozwiniętych.
Na przykładzie jednej z najbardziej wpływowych rodzin bankierskich – Rothschildów, której
protegowanym głównie jest i obecny prezydent USA Barack Obama, jak i dziesięć kluczowych
postaci jego drużyny, Tatiana Graczowa przedstawia jasny obraz tego, w jaki sposób praktycznie
wcielane są we współczesnej polityce interesy Chazarii. Przy czym autorka specjalnie podkreśla
ukryty przed światem charakter religijny zadań i celów Chazarii.
Przeciwko Rosji prowadzona jest wojna religijno-ideologiczna
o panowanie nad duszą i świadomością jej obywateli, czemu winniśmy stawiać opór przy użyciu
właśnie broni religijno -ideologicznej, opartej w naszym przypadku na Prawosławiu jako wierze i
tradycjach, które historycznie zjednoczyło narody Rosji w jedną państwowość imperialną.
Zrozumienie tego jest bardzo ważne dla rosyjskich czytelników, szczególnie dla tych, którzy
dzisiaj stoją u władzy w naszym kraju, zapewniając mu ogólnonarodowy rozwój i
bezpieczeństwo. Wszak naród nasz w wielu sprawach utracił i siłę ducha, i poczucie religii, które
poprzez tradycję umacniały jego soborowy, państwowy rozum o jedność mocarstwową. Dzisiaj
wiele osób bardziej wierzy w „swój własny rozum” i siłę pieniądza, w horoskopy i magię niż w
istnienie duszy i świata duchowego, w którym przeważają inne priorytety oraz jest inna
Najwyższa Władza…
Książki Tatiany Graczowej, stanowiące wzorzec bezstronnej duchowej analizy polityki
współczesnej i węzłowych problemów geopolitycznych to ogromna rzadkość, jeśli w ogóle nie
wyjątek, wśród niezliczonych badań analitycznych, prognoz i różnorakich wysoce
intelektualnych rozważań na aktualny temat. Zadziwiający jest sam fakt dogłębnego duchowego
uświadomienia sobie przez politologa jawnych i ukrytych aspektów globalnego urządzenia
świata. Zaprawdę, „Duch objawia się tam, gdzie chce”…
Tylko dzięki błogosławieństwu działania Ducha Świętego, widzialnym przejawem niewidzialnego,
można wytłumaczyć i naturalność języka, którym Tatiana Graczowa przedstawia subtelności
poważnych geopolitycznych procesów, teologicznego uzasadnienia nieprzejednania Prawosławia i
Judaizmu, i zadziwiającą zgodność prowadzenia narracji, siłą rzeczy przez autora świeckiego, z
duchem i literą kościelnej teorii Prawosławia, dotyczącej ostatnich czasów w historii rodzaju
ludzkiego przed Antychrystem. W tej płaszczyźnie w obu książkach T. Graczowej, stanowiących
nowoczesną dylogię duchowo- polityczną, występuje jeszcze jedna godna uwagi osobliwość – pło-
mienny kaznodziejski ton, wzywający do jedności narodowej poprzez wszechnarodowe zwrócenie
się ku swoim korzeniom religii, poprzez wszechnarodową percepcję i wcielenie w życie idei
prawosławnej państwowości jako idei odrodzenia się Świętego Imperium.
Jak poprzez odejście narodu od wiary Imperium upadło – pisze autorka – i zostało pozbawione
zwierzchnictwa miłego Bogu, tak
i poprzez pozyskanie wiary narodu Imperium odrodzi się i uzyska tak pożądane obecnie
zwierzchnictwo patriotyczne, zdolne do poprowadzenia kraju miłą Bogu drogą… Zbudowanie
państwa rosyjskiego, Imperium Prawosławnego, zdolnego obronić siebie oraz inne narody przed
jarzmem globalnym i niewolą Chazarii, powinno stać się naszym głównym celem narodowym,
duchowym, politycznym i ekonomicznym albo, jak obecnie się mówi, ideą narodową…”
Rosja ma tylko jedną przyszłość i jest to przyszłość państwa prawosławnego, przyszłość Świętej
Rusi, Imperium, ponownie odrodzonego na tradycjach naszych wielkich przodków, wspólnie
stworzonego prawicą Stwórcy i pokornym talentem Jego poddanych. – Jak twierdzi Tatiana
Graczowa – „Wiara to początek, jej siła uruchamia fizyczne i polityczne procesy zjednoczenia i
tworzenia. Jej słabość jest przyczyną procesów rozkładu i rozpadu”.
W tych prostych słowach zawarty jest klucz do zrozumienia złożonego. Jeśli potrafimy posłużyć
się nim – Rosja odrodzi się jako Wielka Dzierżawa, strażniczka wiary Prawosławnej,
powstrzymująca światłem Prawdy zmierzch historii świata.
Duszą żądamy tego, co niebieskie – otrzymamy w pełni i ziemskie. W ciągu określonych lat
szybko odrodzimy i umocnimy gospodarkę, naukę, rolnictwo, oświatę, armię, zwielokrotnimy
poziom życia. Bowiem już tak opowiedział się rosyjski człowiek co do wzorca życia codziennego,
pracy twórczej i moralności ludzkiej.
W imię tego wszystkiego, w imię naszych wiekowych świątyń powinniśmy zjednoczyć się, stanąć
jak jeden mąż, wzgardzając wszystkim małostkowym i osobistym, małodusznością i strachem – w
imię godnej przyszłości naszych dzieci! Do tego mianowicie, w swojej istocie, wzywa książka
Tatiany Graczowej, której napisanie jest z jej strony czynem bohaterskim, jakiego dokonanie
doprawdy wymaga najwyższej nieustraszonej dzielności, patriotyzmu i godne jest postawy
narodowej.
T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii
Cz.1.
ŚWIĘTE IMPERIUM
ALBO
DYKTATURA ANTYCHRYSTA
Dwa sakralne centra opozycji światowej
Jaki będzie nasz wybór?
Bicie serca utwierdza mnie, że nie jestem zabity,
Przez wypalone powieki widzę brzask.
Otwieram oczy – stoi nade mną ogromne przerażenie,
Dla którego imienia brak Przyszli jak lawina, jak potok czarny,
Najzwyklej nas złamali i wdeptali nas w błoto.
Wszystkie sztandary, proporce tkwią w piachu na marne. Zrujnowali wszystko, zabili wszystkich nas.
I można cicho spełznąć po wypalonym ściernisku,
I nad rzeką postarać się o łódź i uciekać,
I być jedynym ocalałym w tej wojnie,
Ale ja pluję im w twarz i mówię sobie: „Wstać!” +
Siergiej KAŁUGIN
Na długo przed rewolucją Święty Joan Kronsztadzki przepowiedział klęski i napaści, które
czekają Rosję za grzech odwrócenia się od Boga i carobójstwa. Ale powiedział też, że miłosierdzie
Boże nie dopuści do ostatecznej zagłady państwa rosyjskiego. „Przewiduję – twierdził Ojciec
Joan – odnowienie potężnej Rosji, jeszcze bardziej silnej, przepotężnej. Na kościach
męczenników, jako mocnym fundamencie, zostanie wzniesiona nowa Ruś – według starego
wzorca, silna swoją wiarą w Chrystusa i Trójcę Świętą; i będzie, zgodnie z testamentem księcia
Władimira – jako jedna Cerkiew”
Obecnie od nas zależy, żeby owo proroctwo się spełniło. Dołóżmy wszelkich sił cielesnych i
duchowych, wiejmy w potężne dzieło Rosyjskiego Zmartwychwstania wszystek żar swojego
serca, wszystką wiarę swojej duszy! Tedy – wiemy Boże! – nie będzie na świecie siły, zdolnej
powstrzymać nas w tym świętym i miłym Bogu czynie.
Niech się tak stanie! Amen + .
Joan, metropolita Sankt-Petersburski i Ładożski („Samodierżawije i Rosija”).
Obecnie na świecie istnieją tylko dwa imperia metafizyczne – Święta Ruś i zawzięcie prowadząca
przeciwko niej wojnę Chazaria.
Nowa Jerozolima i Jerozolima, która ukrzyżowała Chrystusa. Trzeci Rzym jako obraz
państwowości prawosławnej i Rzym Bogobójczy, który bezlitośnie wytępił chrześcijan.
Tylko te dwa jądra imperialne – jedno, napełnione duchem Chrystusa, drugie – skoncentrowane
wcielenie ducha Antychrysta.
Wszystkie procesy: gospodarcze, polityczne i duchowe są kształtowane wokół nich. Właśnie te
dwa jądra przyciągają do siebie narody i państwa narodowe na zasadzie wyboru.
Wybór ten dotyczy nie tylko krajów chrześcijańskich, ale i muzułmańskich. Muzułmanie mówią:
„Kto nie uznaje proroka Isy, ten nie jest muzułmaninem”, ponieważ, zgodnie z islamską
doktryną wiary, zanim świat się skończy, winien przyjść Jezus Chrystus – prorok Isa i pokonać
Antychrysta – Dadżala.
Ten wybór jest oczywisty nie tylko dla chrześcijan i muzułmanów, ale i dla Judejczyków, i jest
skierowany do tych właśnie nielicznych potomków Dwunastu Pokoleń Izraelskich, które według
proroctw uwierzą w Chrystusa i tym samym uratują się.
Zatem, istnieją te dwa jądra imperialne. Trzecie nie jest dane, ponieważ w duszy może istnieć
tylko Bóg albo Jego przeciwieństwo.
Wybór ten ma wielopłaszczyznowy charakter. Po pierwsze, oczywiście to wybór duchowy,
którego winny dokonać narody i każdy pojedynczy człowiek. Po drugie, to wybór polityczny i
ekonomiczny, którego winny dokonać państwa, po określeniu się, będą czy nie będą rezygnować
ze swojej politycznej i ekonomicznej suwerenności, zrzekać się państwowości i wchodzić w skład
globalnej Chazarii, kierowanej przez rząd światowy. Albo będą skupiać się wokół Świętej Rusi,
tworząc z nią koalicje, zdolne do przeciwstawiania się niewidzialnej Chazarii, która stanowi dla
nich kolosalne zagrożenie.
Jednakże najważniejszego wyboru winien dokonać nasz naród i nasze państwo. Po czyjej
jesteśmy stronie, do jakiego bieguna zdążamy.
I w tym miejscu zadadzą Państwo słuszne pytanie: jak można zdążać do bieguna, który pozornie
nie istnieje, który istnieje tylko metafizycznie.
Zaczniemy od tego, że Chazaria też pozornie nie istnieje, ale zawsze istniała metafizycznie.
Chazaria silna duchem tych, którzy służą Antychryście. I przez tego ducha ona się materializuje,
Zgłoś jeśli naruszono regulamin