!! aby interfejs sam sie nie aktualizował.txt

(0 KB) Pobierz
Jeli chcesz uniknšć aktualizacji oprogramowania w interfejsie to powiniene podłšczać kabelek po uruchomieniu DiagBoxa lub zamienić jeden parametr w pliku konfiguracyjnym DiagBoxa i nie trzeba się wtedy tym przejmować.

Po instalacji i aktualizacji DiagBoxa edytujesz plik ap.ini, który znajdziesz w C:\AWRoot\bin\launcher\

Odszukujesz w nim linijkę zawierajšcš MAJ_COM = TRUE   i zamieniasz na MAJ_COM = FALSE
Zapisujesz zmiany, zamykasz plik i możesz uruchamiać DiagBoxa z wczeniej podłšczonym interfejsem.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin