James Churchward - MU zaginiony kontynent.pdf

(6723 KB) Pobierz
– 1 –
1384399031.001.png
James Churchward
MU
Zaginiony kontynent
– 2 –
1384399031.002.png
SPIS TREŚCI
Przedmowa Davida Hatchera Childressa
Wstęp
1. Alfa – początek
2. Zaginiony kontynent
3. Ziemia, na której po raz pierwszy pojawił się człowiek
4. Świadectwa zaginionego kontynentu
5. Egipska święta Księga Umarłych
6. Mu, Imperium Słońca
7. Wiek cywilizacji Mu
8. Pierwsza religia człowieka
9. Symbole
10. Ameryka Północna i jej miejsce wśród dawnych cywilizacji
11. Zasypane meksykańskie miasta Nivena
12. Jukatan i jego miejsce wśród dawnych cywilizacji
13. Geologiczna historia Mu
14. Początki barbarzyństwa
15. Pradawne koncepcje religijne
16. Dawne święte misteria, rytuały i obrzędy
17. Omega – zakończenie
Podziękowania
– 3 –
P rzedmowa
„Mu – zaginiony kontynent” Jamesa Churchwarda to klasyczna książka, która przetrwała próbę
czasu. Jest, tak jak dzieło Ignatiusa Donnelly'ego z 1882 roku Atlantis: The Antediluvian World
(„Atlantyda. Świat przed potopem”), ciągle wznawiana. Jej przesłanie, chociaż pod pewnymi
względami straciło na aktualności, nadal cieszy się popularnością wśród czytelników zaintereso-
wanych okultyzmem i pradawnymi cywilizacjami. Pułkownik Churchward był fascynującym
człowiekiem – wytrawnym podróżnikiem i doświadczonym okultystą. Niestety, był wyszydzany
przez różnych „ekspertów” zdolnych jedynie do krótkowzrocznych wywodów i ograniczonego
postrzegania świata, tak jak wyszydzanych jest wielu współczesnych badaczy.
Churchward napisał pięć książek i był współautorem kilku innych. Zmarł w Nowym Jorku w
1936 roku. Pierwsze dzieło, „Mu – zaginiony kontynent”, wydał własnym sumptem w 1926 roku.
Książkę opublikował ponownie w poprawionej wersji w 1931 roku nowojorski wydawca Yves
Washburn. W jego wydawnictwie ukazały się kolejne cztery dzieła Churchwarda: The Children of
Mu („Dzieci Mu”, 1931), The Sacred Symbols of Mu („Święte symbole Mu”, 1933), The Cosmic
Forces of Mu, Volume One („Kosmiczne siły Mu, część pierwsza”, 1934) oraz The Cosmic Forces
of Mu, Volume Two („Kosmiczne siły Mu, część druga”). Każda z tych pozycji była fascynującą
lekturą, natomiast „Mu – zaginiony kontynent” wywołał swego czasu prawdziwą sensację. Kim był
James Churchward i skąd zaczerpnął ezoteryczną wiedzę, którą podzielił się z innymi w swoich
książkach?
Według krótkiej biografii, która ukazała się w latach 30. XX wieku, James Churchward urodził
się w Devonshire w południowej Anglii w 1851 roku. Churchwardowie byli rodziną osiadłą w tym
hrabstwie od dawna, mającą silne masońskie korzenie. Pułkownik opowiadał przyjaciołom, że
kształcił się w Oksfordzie, a następnie w akademii wojskowej w Sandhurst. W 1868 roku, kiedy
miał niespełna 18 lat, został wysłany jako młody oficer do Indii. Służąc w brytyjskiej armii,
awansował aż do stopnia pułkownika. Pierwszy przydział przywiódł go do środkowych Indii, gdzie
miał udzielać pomocy ofiarom panującego tam wtedy głodu. To właśnie w tym kraju nawiązał
kontakt, który odmienił jego życie. Obdarzył go przyjaźnią wysoki rangą kapłan hinduski (riszi –
takie miano nosi w Indiach wieszcz, święty mąż) nauczający w szkole przyświątynnej. Gdy
przyjaźń – trwająca 12 lat – pogłębiła się, riszi pokazał Churchwardowi bardzo rzadkie, o
mistycznym charakterze tabliczki, które przechowywano w świątynnych podziemiach jakoby od
tysięcy lat. Tabliczki były pokryte tajemniczymi symbolami. Riszi postanowił nauczyć Churchwar-
da odczytywania niektórych z prostszych znaków. Pułkownik okazał się pojętnym uczniem i nauka
trwała, aż Anglik opanował język – przypuszczalnie najstarszy język ludzkości!
Tabliczki „mogły rozpalić najbardziej stępioną wyobraźnię”, ponieważ odkrywały fakty doty-
czące początków cywilizacji oraz opowiadały o wysoko rozwiniętej ogólnoświatowej kulturze,
która zniknęła po katastrofalnych zmianach, jakie wystąpiły na Ziemi. Po dwunastu latach badań u
boku riszi nad Mu – bo tak nazywała się owa cywilizacja – Churchward stwierdził, że czas opuścić
Indie. Zdobyta już wiedza o wczesnej cywilizacji opisanej na tabliczkach świątynnych, a także
ciekawość żądnego przygody podróżnika zdopingowały go do poszukiwań kolejnych śladów Mu.
Około 1880 roku Churchward zrezygnował ze służby w brytyjskiej armii, przeszedł na
emeryturę, wyjechał z Indii i popłynął na pacyficzne morza południowe (wyspa Tonga i Karoliny).
Tam też odnalazł dowody na istnienie Mu – były to płaskorzeźby naskalne, które odszyfrował,
używając języka Praojczyzny. Odkrycie reliefów, które – jak uważał – zostały poprawnie odczytane
pierwszy raz od upadku owego kontynentu, skłoniło go do kolejnych poszukiwań w Tybecie i Azji
Środkowej. Jako emerytowany pułkownik Churchward wykorzystał swoją pozycję towarzyską i
znajomości, by podróżować stosunkowo tanio z konwojami wojskowymi. Udzielano mu noclegów
– 4 –
w wojskowych barakach i innych należących do armii miejscach. Bez wątpienia listy polecające od
oficerów brytyjskich bardzo mu pomogły. Podróże pod koniec XIX wieku i na początku XX były
kosztowne i trwały bardzo długo, zwłaszcza w Azji Środkowej i na bezbrzeżnych wodach Oceanu
Spokojnego. Jeszcze dzisiaj do wielu wysp na Oceanie Spokojnym trudno się dostać, a prowadzenie
tam badań wymaga dużych nakładów finansowych. Trzeba przyznać, że Churchward był jak na
tamte czasy wytrawnym, nieustraszonym podróżnikiem.
Po Tybecie, Azji Środkowej i Indiach kolejnym celem jego podróży stał się Egipt. Tam
spenetrował piramidy i odwiedził Bulaq Museum w Kairze (obecnie jest to Kairskie Muzeum
Starożytności Egipskich, główne muzeum Egiptu). Churchward, zbadawszy hieroglify i papirusy w
poszukiwaniu symbolicznego języka Mu, odczytał niektóre dokumenty dzięki znajomości języka,
którego nauczył go riszi.
Około 1885 roku Churchward wybrał się na Syberię i w dolinę rzeki Leny w poszukiwaniu
śladów starożytnego kataklizmu, które mogłyby potwierdzić, że wysoko rozwinięta cywilizacja Mu
rzeczywiście zniknęła z powierzchni ziemi. Zamierzał obejrzeć kości mamutów i kły obmyte falami
pływowymi na Wyspach Lackoffa (Wyspy Kości) u ujścia Leny. Gigantyczne stosy kłów i kości
– 5 –
1384399031.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin